ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА В НАУКОВІЙ ОСВІТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

18.01.2017

Згідно з наказом ректора № 711 від 09.11.2016 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» 19 січня 2017 року з 16.00 до 17.00  буде проведена лекція «Порядок складання та подання заявок для отримання патенту України на корисну модель»  (відповідальна – завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – В.І. Селіна).

Місце проведення – лекційний зал фармацевтичного факультету.

Обов’язковою є участь аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів, пошукувачів, голів студентських наукових гуртків.

Буде проведена реєстрація учасників.

Рада СНТ імені А.О. Киселя

Відділ наукової роботи студентів