КРУГЛИЙ СТІЛ «ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: АНАЛІЗ І ПЛАН ДІЙ»

18.10.2016

З нагоди 175 річчя заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 25 жовтня 2016 року відбудеться круглий стіл “Посилення конкурентних можливостей українських вишів у світовому освітньому просторі: аналіз і план дій”.

Мета заходу – обговорення з представниками МОН України, МОЗ України, ВНЗ, зовнішніми експертами, громадськими організаціями таких питань:
1.Сучасні підходи до оцінювання діяльності вищих навчальних заходів, практики Європи, США. Національна система забезпечення якості освіти, професійно-громадська акредитація освітніх програм. Внутрішні системи забезпечення якості, процесний підхід.
2.Міжнародні та національні рейтинги як елемент оцінювання діяльності ВНЗ. Позиція українських вишів у міжнародних рейтингах, проекція на рейтингові показники (досвід провідних науково-дослідних університетів України) траєкторії інституційного розвитку.

Передбачається, що результатом заходу стане формування інформаційно аналітичної платформи для оцінки ефективності діяльності ВНЗ, у тому числі порівняно з кращими практиками університетського менеджменту і стратегічного розвитку, аналізу викликів та ризиків для системи вищої освіти в країні, формування політики для сталого розвитку ВО та посилення конкурентоздатності українських ВНЗ у світовому науково-освітньому просторі.

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ