КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 – 2019 рр.

03.04.2017

Згідно з Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері науки і технологій від 12 січня 1993 року, Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 20 травня 1997 року та відповідно до Спільної програми науково-технологічного співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністром науки та вищої освіти Республіки Польща, Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща оголошують конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 ‑ 2019 рр.

Мета конкурсу

Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Пріоритетні напрями

До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме:

  • Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні, роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
  • Енергетичний менеджмент та енергоефективність;
  • Екологія та управління навколишнім середовищем;
  • Науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання найрозповсюдженішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та          генетика;
  • Нові речовини та матеріали;
  • Соціальні та гуманітарні науки;
  • Оборонні технології.

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Конкурс відкрито з 23 січня по 24 квітня 2017 року.

Критерії відбору

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в Україні та Республіці Польща. Після цього спільна Комісія з питань співробітництва в сфері науки і технологій, яка збирається за ініціативою міністерств обох країн, проводить остаточний розгляд та відбір проектів для надання фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

– наукова цінність проекту;

– взаємодоповнюваність дослідницьких груп;

– перспективність співпраці.

Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Українська сторона бере на себе витрати, пов’язані з перебуванням у Республіці Польща українських вчених, які беруть участь в спільних проектах: дорожні, добові, включаючи витрати на проживання.

Польська сторона, для перебування в Україні в рамках затверджених проектів, сплачує польським дослідникам витрати, пов’язані з перебуванням в Україні.

Дослідники з обох країн несуть візові витрати, мають організувати належне страхування на випадок надзвичайних ситуацій, хвороб або нещасних випадків на час їхнього перебування в приймаючій країні.

Щорічно на поточний рік із виконавцями укладаються договори з фінансування національної частини проекту. Фінансування здійснюється в межах виділених бюджетних коштів упродовж дворічного терміну реалізації проектів кожного року окремо. Рішення щодо продовження фінансування у другому році приймається після розгляду наукового та фінансового звітів про виконання проекту за перший рік.

Звіти подаються виконавцями щорічно. У наукових звітах мають бути викладені результати досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи впровадження наукових розробок.

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:

заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії (СD – диск));

–   лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установи-заявника;

–   акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проекту;

   анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту;

–   супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. із обов’язковим зазначенням назви спільної програми, за конкурсом якої подаються документи.

Документи подаються у картонній папці на зав’язках.

Розглядатимуться лише документи, відправлені на адресу Міністерства освіти і науки України не пізніше останнього дня конкурсу (за датою на поштовому штемпелі на конверті поштового відправлення – не пізніше 24 квітня 2017 р.), а також зареєстровані у канцелярії Міністерства:

– у разі надсилання поштою – до кімнати 310, канцелярія;

– у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, розташованій у холі Міністерства (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16).

Заявки, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог, розглядатися не будуть!

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua, інформацію для польських партнерів можна переглянути за посиланням: www.nauka.gov.pl/en.

Відповідальні організації

З української сторони: З польської сторони:
Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Адреса: Київ 01601,

бул. Т.Шевченка, 16

Контактна особа: Валерій Кислий

Тел.: (044) 287 82 76

Факс: (044) 287 82 50

Електронна пошта: v_kysly@mon.gov.ua.

Сайт організації: www.mon.gov.ua

Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Департамент міжнародної співпраці / Departament Współpracy Międzynarodowej

Адреса: вул. Вспольна, 1/3, 00-529 Варшава  /

1/3 Wspólna St. 00-529 Warsaw

Контактна особа: Михал Собчук /

Michał Sobczyk

Тел.: +48 22 50 17 128

Електронна пошта: michal.sobczyk@nauka.gov.pl.

Сайт організації: www.nauka.gov.pl