КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

10.04.2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Хірургії № 1 1 ст.
Неврології 1 ст.
Інфекційних хвороб 1 ст.
Внутрішньої медицини № 2 1 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Офтальмології 1 ст.
Онкології 1 ст.
Ендокринології 1 ст.
Медичної і біологічної фізики 1 ст.
Загальної хірургії № 1 1 ст.
Гістології та ембріології 1 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Хірургічної стоматології та
щелепно-лицевої хірургії дитячого віку
1 ст.
Біології 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Педіатрії № 1 1,25 ст.
Педіатрії № 2 4 ст.
Хірургії № 1 1 ст.
Хірургії № 4 1 ст.
Внутрішньої медицини № 3 1 ст.
Внутрішньої медицини № 4 1,25 ст.
Патологічної анатомії № 1 1 ст.
Акушерства і гінекології № 3 1 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 0,25 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Клінічної імунології та алергології
з секцією медичної генетики
1,75 ст.
Терапевтичної стоматології 3 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 3 ст.
Загальної хірургії № 2 1 ст.
Біології 1 ст.
Ендокринології 0,5 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Латинської мови 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів т.234-60-74.
Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня публікації оголошення.
Документи надсилати на ім’я ректора за адресою:
01601  м .Київ-1, бульвар Т.Шевченка 13.