ЧЕРГОВІ ЛЕКЦІЇ-ТРЕНІНГИ ЦИКЛУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА ЧЛЕНІВ СНТ ІМЕНІ О.А. КИСЕЛЯ

22.12.2017

Відповідно до наказу ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» відбудуться лекції – тренінги:

1. «Структура біоетичних знань. Використання принципів та правил біоетики для вирішування біоетичних колізій» (відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого» доцент А.І. Єгоренков – 26 грудня 2017 року о 16.00 в лекційній аудиторії стоматологічного факультету.

2. «Вимоги до написання актуальності обраної теми, матеріалів та методів дослідження наукової статті» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець) – 27 грудня 2017 року о 16.00 в лекційному залі фармацевтичного корпусу. На заходах бов’язковою є присутність аспірантів, голів студентських наукових гуртків.

Рада СНТ імені О.А. Киселя
Відділ наукової роботи студентів НДЧ