НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АНОНС: НАУКОВО-ПРАКТИЧНА СЕСІЯ „ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”

11.11.2016

ОРГАНІЗАТОРИ

Вельмишановні колеги !

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, НВМКЦ “Головний військовий клінічний госпіталь” МО України, ВГО “Асоціація ортопедів-травматологів України“, ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” та співзасновники запрошують Вас взяти участь в роботі щорічної науково-практичної сесії “Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я”.

Науково-практична сесія запланована на 23 грудня 2016 року в місті Києві на базі НВМКЦ “Головний військовий клінічний госпіталь” МО України за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 18 (ст. метро «Печерська»).
ТЕМАТИКА СЕСІЇ

Лікування та реабілітація постраждалих внаслідок бойової травми
Реконструктивно-відновна хірургія при внутрішньосуглобових пошкодженнях кінцівок, травмах таза та хребта
Малоінвазивні технології лікування в травматології та ортопедії
Фізіотерапія та фармакотерапія в артрології
Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування уражень апарата руху та опори.
Підготовка фахівців за спеціальністю “Травматологія та ортопедія” та “Загальна практика – сімейна медицина”.

РОБОТА СЕСІЇ
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Науково-практична сесія проводиться у форматі пленарних засідань за основними темами з участю провідних експертів України та іноземних держав.
Протягом сесії буде організована виставка фармацевтичних фірм та медичного обладнання.
Матеріали конференції (тези доповідей та наукові статті) будуть опубліковані у фаховому науково-практичному журналі «Літопис травматології та ортопедії» № 1-2, 2017 року видання, що входить до переліку видань акредитованих ДАК України.

УЧАСТЬ У СЕСЇЇ
Для участі в конференції потрібно до 1 грудня 2016 року зареєструватися в якості учасника, надіславши заповнену реєстраційну картку (див. далі) на електронну адресу оргкомітету kaftraum@ukr.net з поміткою в темі „сесія 2016”.
Програма сесії буде розміщена на сайті www.kaftravm.com.uа (після 10 грудня 2016 року).
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Поштова адреса: 01054 Україна, Київ, вул. Воровського, 27, ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця
Телефон/факс: +38 (044) 288-01-26
e-mail: kaftraum@ukr.net
Інтернет сайт: www.kaftravm.com.uа
ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ
За бажанням учасників наукові статті та тези можуть бути надруковані в журналі „Літопис травматології та ортопедії”, затвердженому ДАК України. Для цього до 10 грудня 2016 року на адресу оргкомітету необхідно надіслати нижчевказані матеріали для публікації.
Всі статті обов’язково рецензуються. Стаття може бути повернута авторові для виправлення або скорочення. Матеріали, що не відповідають вказаним нижче вимогам, до друку не приймаються. Вартість однієї сторінки публікації – 15 гривень.

Для наукових статей:
текст статті у двох примірниках, підписаний усіма авторами, затверджений керівником установи і завірений круглою печаткою; обсяг – 5 – 7 сторінок друкованого тексту формату А4, включаючи перелік літератури, таблиці, ілюстрації, підписи до них. Шрифт-Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
на першій сторінці в лівому верхньому куті з нової строки представляються шифр УДК; ініціали та прізвища авторів; назва статті; назва установи, де виконана робота; назва держави. Під ними вказуються ключові слова.
структура основного тексту оригінальних статей повинна відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей (згідно з вимогами ДАК України), та містити наступні розділи: “Вступ”, “Мета роботи”, “Матеріал та методи”, “Результати та обговорення”, “Висновки”. До тексту необхідно додати реферат, що включає назву роботи, прізвища, ініціали авторів відповідними мовами та відображає основні положення статті. Розмір автореферату не більше 30% сторінки.
перелік цитованої літератури (до 10 джерел, не менше 70 % останніх 5-7 років);
електронна версія статті додається на CD-R/RW (електронна та друкована версії мають бути ідентичними, на магнітному носії повинні бути матеріали тільки однієї статті). Також електронна версія може бути надана за допомогою електронної пошти на e-mail kaftraum@ukr.net з поміткою в темі „Стаття у Літопис 2017”.
акт експертизи та офіційний супровідний лист.

Для публікації тез:

шифр УДК;
назва роботи;
ініціали та прізвища авторів роботи;
назва закладу де виконане дослідження та назва держави;
текст тез не має перевищувати 400 слів, не повинен містити таблиць, графіків, малюнків. Від одного першого автора приймається не більше двох робіт. Тези виконуються в редакторі MS Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Назва файлу формується з прізвища першого автора, міста та номера файла (наприклад: ІвановКиїв1).

Відправка тез може здійснюватися за допомогою електронної пошти на e-mail kaftraum@ukr.net з поміткою в темі „Тези у Літопис 2017”

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Прізвище ___________________________________
Ім’я__ ______________________________________
По батькові _________________________________
Науковий ступінь:____________________________
Вчене звання ________________________________
Місце роботи:________________________________
__________________________________________

Посада____________________________________
Спеціальність________________________________
Адреса
Поштовий індекс______________________________
Країна______________________________________
Місто______________________________________
Вулиця_____________________________________
№ будинку__________________________________
Контактні телефон, факс, e-mail___________________
___________________________________________

Бажана форма участі:  в роботі науково-практичної сесії:
[ ] з усною доповіддю
[ ] із стендовою доповіддю
[ ] як слухач

Для фірм та організацій:

[ ] бажаємо взяти участь у виставці

[ ] бажаємо довести інформацію про медичний препарат (обладнання) усною доповіддю