НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АНОНС: IV НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА А.П. ПЕЛЕЩУКА

26.09.2016

4-5 жовтня 2016 року відбудуться Четверті наукові читання пам’яті заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії УРСР, доктора медичних наук, професора А.П. Пелещука на тему: «Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини» (організатор – кафедра внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця).

Захід включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році, затвердженого МОЗ і НАМН України (№185 у розділі «Науково-практичні конференції»).

До участі в науковому форумі запрошуються лікарі різних фахів (терапевти, кардіологи, гастроентерологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, ендокринологи, гематологи, лікарі загальної практики, функціональної діагностики, алергологи, клінічні імунологи, інфекціоністи тощо), а також молоді вчені та студенти.

Основні напрями роботи читань:
• київська терапевтична школа професора А.П. Пелещука: від витоків до сьогодення;
• впровадження досягнень теоретичної медицини в практику лікаря-терапевта;
• діагностика, лікування та профілактика захворювань внутрішніх органів на засадах доказової медицини;
• коморбідні стани у сучасній клініці внутрішньої медицини;
• новітні освітні технології у фаховій підготовці лікарів-інтерністів на до- та післядипломному етапах;
• етичні та правові засади діяльності медичних працівників у сучасних умовах.

У програмі наукового форуму заплановано доповіді провідних вітчизняних інтерністів: академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України Л.А. Пирога, членів-кореспондентів НАМН України К.М. Амосової, І.С. Чекмана, професорів О.А. Голубовської, О.Ю. Губської, А.Е. Дорофєєва, Л.В. Журавльової, І.П. Катеренчука, А.І. Курченка, В.О. Мойсеєнко, Т.Д. Никули, А.С. Свінціцького, О.Б. Яременка та інших.

Місце проведення: лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на базі ДЗ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України» (м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 9).

Організаційний комітет