НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наукові підрозділи

Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій
Відділ аспірантури і докторантури
Відділ студентської науки
Відділ організації науково-дослідної роботи