НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.10

 

Наказ МОН від 06.06.2022 №530 “Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу МОН України від 7 квітня 2022 р. № 320”

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук

Д 26.003.10 (затверджений Наказом МОН України від 06.06.2022 року №530)

 

Профіль ради: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»

 

 

Голова ради:

 1. Стучинська Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02.

 

Заступник голови:

 1. Філоненко Мирослава Мирославівна, доктор психологічних наук, професор, декан факультету, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02.

 

Вчений секретар:

 1. Микитенко Павло Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02.

 

Члени ради:

 1. Антоненко Марина Юріївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 2. Войтович Ігор Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри,

Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 13.00.02;

 1. Волосовець Олександр Петрович, доктор медичних наук, професор, головний спеціаліст, Державне підприємство «Центр міжнародних програм Міністерства охорони здоров’я України», спеціальність 13.00.02;
 2. Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02;
 3. Канюра Олександр Андрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 1. Коршун Марія Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний

медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 1. Кульбашна Ярослава Аркадіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 2. Кучин Юрій Леонідович, доктор медичних наук, професор, ректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 3. Литвиненко Ніна Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри,

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;

 1. Науменко Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, перший проректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 2. Ніженковська Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 3. Пельо Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Н Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 4. Рева Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02;
 5. Сліпухіна Ірина Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий

співробітник відділу, Національний центр «Мала академія наук України», спеціальність

13.00.02;

 1. Староста Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри,

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», спеціальність 13.00.02;

 1. Чалий Олександр Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 13.00.02

 

Термін повноважень: 06.06.2022 – 06.06.2025