Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.185

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 11 від 06.06.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Прокопенко Юлії Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

 

Голова ради: Шаргородська Ірина Василівна –  д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології та оптометрії ІПО Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Рецензент: Жабоєдов Дмитро Геннадійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології НМУ ім.О.О.Богомольця МОЗ України.

Рецензент: Скрипник Рімма Леонідівна – д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології НМУ ім.О.О.Богомольця МОЗ України.

Опонент: Бездітко Павло Андрійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України.

Опонент: Сакович Василь Микитович – д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Прокопенко Юлія Валеріївна

Захист відбудеться 12  вересня  2024 р. об 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії