Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.080

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 29.09.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №589 від 29.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Абдалли Ібрагіма Мед’єна на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Бур’янов Олександр Анатолійович  – д. мед. н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Грабовий Олександр Миколайович – д. мед. н., професор, в.о. завідувача кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Зябліцев Сергій Володимирович – д. мед. н., професор, професор кафедри патофізіології НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Цупиков Олег Михайлович – д.мед.н., провідний науковий співробітник сектору нейронаук Інституту фізіології імені О. О. Богомольця

Опонент: Педаченко Юрій Євгенович – д.мед.н., професор кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Абдалла Ібрагім Медєн

Захист відбудеться 25 листопада 2022 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії