Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.056

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №765 від 02.07.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шуминського Євгена Валерійовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Антоненко Марина Юріївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології ІПО НМУ імені О.О. Богомольця

Рецензент: Яковенко Людмила Миколаївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Чепурний Юрій Володимирович – к.мед.н., доцент,  доцент  кафедри стоматології ІПО НМУ ім. О.О.Богомольця

Опонент: Аветіков Давид Соломонович – д.мед.н., професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї, проректор з навчальної роботи Полтавського державного медичного університету

Опонент: Варес Ян Евальдович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Шуминський Євген Валерійович

Захист відбудеться 29 жовтня 2021 р. о 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії