Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.051

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №631 від 07.06.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Черногорського Дениса Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Стоматологія».

 

Голова ради: Яковенко Людмила Миколаївна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Борисенко Анатолій Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Єфименко Владислав Петрович – к.мед.н., доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Нагірний Ярослав Петрович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Опонент:  Варес Ян Евальдович – д.мед.н.,  професор  завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Черногорський Денис Михайлович

Захист відбудеться 29 червня 2021 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії