Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.039

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України №494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карпенко Олени Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Мальчевська Тетяна Йосипівна – д.мед.н., доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Комісаренко Юлія Ігорівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри ендокринології НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Алтуніна Наталія Валеріївна – д.мед.н.,  доцент кафедри внутрішньої медицини №4 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Колесник Тетяна Володимирівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Дніпропетровської медичної академії (Дніпровського державного медичного університету)

Опонент: Приступа Людмила Никодимівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини з центром респіраторної медицини Медичного інституту Сумського державного університету

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Карпенко Олена Олександрівна

Захист відбудеться 17 травня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії