Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.038

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Голубенко Олексія Олексійовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Бур’янов Олександр Анатолійович – д.мед.н., професор завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Бензар Ірина Миколаївна – д.мед.н.,  професор, професор кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Годік Олег Святославович – к.мед.н., асистент кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Дігтяр Валерій Андрійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології Дніпровського державного медичного університету

Опонент: Корольков Олександр Іванович – д.мед.н., старший науковий співробітник, асистент кафедри травматології та ортопедії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Голубенко Олексій Олексійович

Захист відбудеться 23 червня 2021 р. об 11.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Аудіозапис офіційного захисту

Відеозапис офіційного захисту

Наказ про видачу диплома доктора філософії