НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

19.05.2011

19 травня 2011 року відбувся Державний випускний іспит з фармацевтичної хімії у студентів фармацевтичного факультету 5 курсу. Іспит складався з практичної та теоретичної частин. Студенти показали ґрунтовні фундаментальні знання сучасних методів фармацевтичного аналізу, вдало обґрунтовували зв’язок хімічної будови з фармакологічною. Завідувач кафедри, д.м.н. професор І.В. Ніженковська та д.ф.н., професор О.О. Цуркан дали схвальну оцінку відповідям на екзаменаційні питання студентам-відмінникам. Голова Державної екзаменаційної комісії проф. Л.Л. Давтян мала можливість переконатися у високого рівня практичних навичках.


 д.м.н. професор І.В. Ніженковська, та д.ф.н., професор О.О. Цуркан, к.х.н., доц. О.В. Вельчинська, студенти: Марія Попик, Олексій Крамарєв


проф. Л.Л. Давтян, асистент О.В. Манченко, студентка Марія Говоруха