НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

04.09.2008

3 вересня 2008 р. вперше в історії Університету відбулася незвичайна зустріч керівництва з викладачами, які досягли пенсійного віку. Краща лекційна зала морфологічного корпусу була заповнена найповажнішими представниками професорсько-викладацького складу Університету – людьми, які творили історію цього навчального закладу, на плечі яких випала доля піднімати його на ту висоту, яку він зараз посідає серед вищих медичних закладів України. Ректор, член-кореспондент АМН України, професор В.Ф. Москаленко, привітавши присутніх з новим навчальним роком, зробив невелику презентаційну доповідь. Віталій Федорович познайомив викладачів зі зведеним бюджетом та динамікою зростання заробітної платні, премій і матеріальної допомоги співробітникам. Було вказано на загальну динаміку чисельності викладачів із вченими званнями та науковими ступенями. Зокрема, порівнюючи п’ять років – 1996-2000 роки та 2003-2007 роки, ректор наголосив на серйозній результативності: відповідно 34 докторських та 210 кандидатських дисертацій у першу п’ятирічку та 84 докторських та 418 кандидатських за наступний період. Ректор акцентував увагу викладачів на зміну освітньої парадигми, що так чи інакше впливає на чисельність студентів та відповідну потребу у забезпеченні навчального процесу висококваліфікованими педагогами. Закінчуючи промову, Віталій Федорович подякував присутнім за плідну роботу, високий професіоналізм та фахову майстерність, з якою ці поважні люди віддаються свої знання та вміння студентам.