НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

21.04.2008
Звіт про проведення
науково-практичної конференції з міжнародною участю Актуальні проблеми сучасної артрології,
 
яка відбулася 15-16 травня 2008 року в м. Києві
 
15-16 травня 2008 року у м. Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена актуальним проблемам сучасної артрології. Конференція була проведена кафедрою травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця спільно з ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”.
У роботі конференції взяли участь 287 учасників з України, Росії, Німеччини, Австрії, Польщі, Словаччини. Робочими мовами конференції були українська, російська та англійська. Актуальні проблеми травматології та ортопедії розглядалися на конференції на сучасному рівні розвитку науки, та зацікавили як вітчизняних так і зарубіжних вчених. Основними тематичними напрямками конференції були:
·        Специфічні та неспецифічні запальні захворювання суглобів
·        Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів
·        Метаболічні артрити
·        Малоінвазивні технології лікування уражень суглобів
·        Фізіотерапія та фармакотерапія в артрології
·        Реконструктивно-відновна хірургія хребта та суглобів
·        Експериментальні дослідження в травматології та ортопедії
·        Проблеми, форми, напрямки викладання травматології та ортопедії у вищій школі 
Конференція проводилася у форматі пленарних сесій за основними темами, секційних сесій, сателітних симпозіумів, повідомлень і обговорення.
Протягом конференції була організована виставка фармацевтичних фірм та медичного обладнання провідних вітчизняних та зарубіжних компаній.
         Перший день було присвячено розгляду актуальних теоретичних та практичних напрямків розвитку травматології та ортопедії. Цікава як в теоретичному так і в практичному аспектах доповідь професора кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, лауреата державної премії Скляренка Є.Т. про тактику лікування неспецифічних синовіїтів відкрила перше засідання конференції.
Київські ортопеди-травматологи на чолі з директором ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України” професором Гайко Г.В. виступили з доповідями, що засвідчили високий рівень сучасних досліджень в галузі ортопедії та травматології як практично-прикладного так і теоретично-експериментального напрямку. Так професори Гайко Г.В. та Бруско А.Т. висвітлили результати сучасних досліджень стану сполучної тканини в аспекті профілактики та лікування остеоартрозу. З значним інтересом були заслухані доповіді Страфуна С.С., Герасименка С.І., Анкіна М.Л., Кабація М.С., Головач І.Ю., Герцена Г.І.Зазірного І.М., Полуляха М.В. присвячені сучасним технологіям оперативних втручань у хворих на остеоартроз, ревматоїдний артрит, вроджені захворювання суглобів у дітей, а також при пошкодженнях опорно-рухового апарата.
Колектив кафедри травматології та ортопредії НМУ ім. О.О. Богомольця та співробітники Національного технічного університету “КПІ”    представили результати роботи та перспективи розвитку міжгалузевої лабораторії біомеханіки та композиційних матеріалів, що викладені у доповіді професорів Бобиря М.І., Бур’янова О.А., Шидловського М.С. Також були представлені цікаві наукові, експериментальні і клінічні результати досліджень, що виконуються на кафедрі травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця. Це передусім питання дослідження перекисного окислення ліпідів у патогенезі остеоартрозу, розробка ефективних способів лікування остеоартрозу різних стадій,  малоінвазивні технології у відновленні функції суглобів, експериментальні дослідження у травматології та ортопедії, сучасні концепції лікування ювенільного ревматоїдного артриту, псоріатичного артриту. Ці та інші питання знайшли відображення у доповідях Бур’янова О.А., Кваші В.П.,Задніченка М.О., Грека В.П., Волошина О.І., Омельченка Т.М., Соболєвського Ю.Л., Пшеничного Т.Є., Самусенка І.В.    
Колектив науковців з Харкова представив ряд доповідей за результаттами фундаментальних теоретичних та експериментальних досліджень в ортопедії та травматології. Зокрема директор ДУ “Інститут патології хребта і суглобів імені М.І. Ситенка”, професор Корж М.О. виклав деякі сучасні аспекти факторів ризику та механізмів розвитку остеоартрозу. Дедух Н.В. окреслила нові технології в регенерації суглобового хрящя. Запам’яталися цікаві доповіді Танькута В.О., Філіпенка В.А., Мезенцева В.А., Хвисюка О.М., Сіменача Б.І., Радченка В.О., Королькова О.І. присвячені проблемам остеоартрозу та остеопорозу, сучасним технологіям оперативних втручань на хребті, дитячій ортопедії, дослідженню регенерації кісткової та хрящової тканини, математичному моделюванню в ортопедії.
Актуальним та вкрай важливим аспектам травматології та ортопедії були присвячені доповіді Російських колег з Москви. Зокрема доповідь професорів Загороднього М.В., Лаки А.А., Сампієва М.Т. про лікування різних форм сколіозу пластинчатим ендокоректором “LSZ” засвідчила високий рівень наукових та практичних досягнень російських колег в галузі вертебрології.
Новітня розробка німецьких та словацьких колег, що представлена професорами Копф Ф., Пішот В., та Шнайдер Р. викликала значний інтерес. Так вперше розроблені ними біонічні ендопротези кульшового суглоба, що відрізняються короткою ніжкою та низкою особливостей будови дозволяють значно знизити відсоток близьких та віддалених післяопераційних ускладнень. Вони вже почали з успіхом застосовуватися в Німеччині та в перспективі будуть застосовуватися і в Україні.
Австрійські колеги, зокрема Корпан М.І., Фіалка-Мозер В., Шуфрід О. представили цікаві методики та результати застосування фізіотерапевтичного лікування хворих з ортопедичною патологією.
Група відомих науковців травматологів-ортопедів представляла донецький регіон. Запам’яталися доповіді професора Климовицького В.Г., Канзюби М.А., Бабоши В.А., Сухіна В.П., Ютовця Ю.Г. присвячені актуальним проблемам хірургії кульшового суглоба, питанням кісткової онкології, експериментальним дослідженням в траматології та ортопедії.
Дніпропетровські вчені Лоскутов О.Є., Синєгубов Д.А., Олейник А.Є. виступили з доповідями щодо нагальних питань ендопротезування великих суглобів у хворих з дисплазією та ревматичними захворюваннями.
З цікавими доповідями виступили ужгородські колеги. Зокрема професор Шимон В.М., Василинець М.М., Гайович В.І., Петейчук В.В. представили особливості розробленого ними підходу до хірургічного лікування пошкоджень грудопоперекового відділу хребта.
Про актуальні проблеми та сучасні досягнення в травматології та ортопедії доповідали також луганські вчені –  професори Швець О.І., Івченко В.К., Самойленко О.А.
Окреме засідання конференції було присвячено проблемам викладання травматології та ортопедії у Вищій школі та питанням підготовки кадрів ортопедо-травматологічної служби. З цікавими пропозиціями та конкретними розробками виступили співробітники кафедр травматології та ортопедії Вищіх навчальних закладів та закладів післядипломної освіти практично з усіх регіонів України: Києва, Харкова, Донецька, Луганська, Запоріжжя, Дніпропетровська, Ужгорода, а також російські колеги з Москви.        
При закритті було підбито підсумки науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання сучасної артрології”, відзначено високий науковий рівень конференції, її актуальність відповідність сучасним вимогам. Матеріали конференції та наукові статті надруковані у профільному  журналі “Літопис травматології та ортопедії ” № 1-2, 2008 р.