НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

06.03.2008

Проблеми гендерної рівності серед студентської молоді

5 березня у конференц-залі морфологічного корпусу Університету було проведено засідання круглого столу «Усвідомлення проблеми гендерної рівності серед студентської молоді», в якому брали участь студенти та викладачі НМУ імені О. О. Богомольця, Національного авіаційного університету, Національного технічного університету «КПІ», Київського університету права, Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права, представники Студентської ради м. Києва та ЗМІ.
Привітав учасників та гостей круглого столу декан медичного факультету № 1, професор В. Г. Черкасов. Після його вітального слова Головою Комітету з питань гендерної політики Української Асоціації студентського самоврядування, студенткою 3 курсу медичного ф-ту № 1 Людмилою Наумовою була зроблена презентація результатів анкетування студентів київських ВНЗ, яка мала визначити наскільки вони усвідомлюють питання гендерної рівності. Було опитано 412 студентів, з них 160 (39%) хлопців та 252 (61%) дівчини, і подібне співвідношення наближається до показників кількості дівчат та хлопців у ВНЗ. Обізнаними у проблемі гендерної рівності виявилось, на жаль, небагато осіб від загального числа опитаних студентів. Основними джерелами інформації щодо гендеру їм слугували в першу чергу електроні засоби комунікації: радіо, телебачення, Інтернет, меншою мірою публіцистика, спеціальна література та належність до студентства. Прикро мало інформації з цього питання студенти черпають із діяльності громадських організацій. Цікаво, що дівчата більше отримують інформацію із живого спілкування порівняно з хлопцями. З приводу поглиблення своїх знань про гендер позитивно відгукуються 85% опитаних дівчат та 54% опитаних хлопців. Подібна диспропорція, на нашу думку, пов’язана з асоціаціями про гендерний рух як феміністичний. Хоча у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» гендерна рівність визначена як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати повноправну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Тобто гендер – це поняття та рух на досягнення соціальної рівності незалежно від біологічної статевої належності. У визначеннях експертів ООН гендером називають соціально-рольовий статус чоловіка та жінки, який визначає соціальні можливості в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, ролі у сім’ї та репродуктивній поведінці, а гендерна рівноправність – це однакова оцінка суспільством подібностей та відмінностей між чоловіком та жінкою та розрізнення ролей, які вони відіграють. Гендер – одне з центральних і фундаментальних понять сучасного суспільства. Гендер – світогляд, що проливає світло на таємниці і загадки людської історії. Гендер пов'язаний не тільки з теоретичними проблемами філософії, соціології, психології, але і з безпосередньою практикою, економічними, соціальними, політичними і правовими процесами, що відбуваються в сучасному світі.
В обговорені проблеми виступив Президент Української асоціації студентського самоврядування – єдиної із українських студентських об’єднань, що є членом Європейської студентської спілки (ESU), організації, яка має 25-річну історію своєї діяльності – аспірант Національного університету «Львівська політехніка» Анатолій Ігнатович. Зокрема він наголосив на європейському векторі діяльності Асоціації, вказавши, що вона є. Експерт з питань гендерної політики Міністерства сім’ї, молоді та спорту України Гузій Тетяна Миколаївна привітала студентів із їх заходом, проінформувала про діяльність Міністерства у цьому напрямку, зокрема, щодо конкурсу наукових робіт студентів та молодих вчених з питань гендерної політики. Керівник Київського міського центру у справах жінок Галина Йосипівна Гончарук, практикуючі психологи та юристи центру наголосили на важливості сім’ї у формуванні шанобливого ставлення до протилежної статті – чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, виховання дітей. Наголошувалось на формуванні власної гідності, самоповаги та викоріненні почуття «жертви» у сімейних взаєминах та службових стосунках. Доцент НПУ імені М. П. Драгоманова Лариса Григорівна Горяна особливу увагу звернула на необхідність формування відповідального ставлення до власного здоров’я, здорових сімейних стосунків, здоров’я майбутніх дітей. Вона зупинилась на формування цнотливих стосунків між хлопцем та дівчиною, моральності статевого життя лише у шлюбі. Ці питання висвітлюються у журналі «Життя проти СНІДу» де Лариса Григорівна є головним редактором. Доцент НМУ імені О. О. Богомольця Юлія Ігорівна Комісаренко, екс-президент клубу «Soroptimist international» ознайомила присутніх із діяльністю клубу, зокрема з аспектами благодійності. Експерт з Міжнародного Інституту молоді Олексій Кляшторний наголосив на переважно чоловічого спрямування у вживанні термінів та понять, хоча в українській мові є відповідники жіночого роду, але вони мало вживані у діловому мовленні та ЗМІ.
Якщо коло виступаючих було переважно жіночим, то під час обговорення активнішими були чоловіки. Студентів цікавило впровадження засад Болонської декларації у навчанні, створення рівних можливостей в опануванні освіти чоловіками та жінками, особливо студентками – матерями. У виступі професора Г. М. Войтенка прозвучало, що формування гендерної свідомості закладається у сім’ї авторитетом матері. Повага до неї формують в подальшому у дітей відчуття самоповаги, пошани до старших, рівності у стосунках з ровесниками, гідності у службових взаєминах.

Фотогалерея