НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Перелік спеціальностей та тривалість навчання в інтернатурі

№ з/п Спеціальність Очна частина, місяців навчання Заочна частина,

місяців навчання

Тривалість інтернатури (років)
1 Акушерство та гінекологія 12 21 3
2 Анестезіологія та інтенсивна терапія 12 10 2
3 Внутрішні хвороби 11 11 2
4 Дерматовенерологія 8 9 1,5
5 Дитяча хірургія 12 21 3
6 Епідеміологія 4 7 1
7 Загальна гігієна 6 5 1
8 Загальна практика – сімейна медицина 10 12 2
9 Загальна фармація 4 7 1
10 Інфекційні хвороби 10 7 1,5
11 Клінічна онкологія 9 8 1,5
12 Медицина невідкладних станів 9 8 1,5
13 Медична психологія 6 5 1
14 Неврологія 10 7 1,5
15 Нейрохірургія 12 21 3
16 Неонатологія 11 11 2
17 Ортопедія і травматологія 11 11 2
18 Отоларингологія 12 10 2
19 Офтальмологія 11 11 2
20 Патологічна анатомія 6 5 1
21 Педіатрія 11 11 2
22 Психіатрія 9 8 1,5
23 Пульмонологія та фтизіатрія 10 7 1,5
24 Радіологія 9 8 1,5
25 Спортивна медицина 7 10 1,5
26 Стоматологія 8 14 2
27 Судово-медична експертиза 9 8 1,5
28 Урологія 10 12 2
29 Хірургія 12 21 3