НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.01

 

 

Спеціальності:
14.02.01 – гігієна та професійна патологія
14.02.03 – соціальна медицина
03.00.07 – мікробіологія

Загальна інформація

Створена відповідно до Наказу МОН України від 16.05.2016 №515 та Наказу НМУ іменні О.О.Богомольця від 23.05.2016 №320 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.02.01 – гігієна та професійна патологія; 14.02.03 – соціальна медицина; 03.00.07 – мікробіологія.

 

Голова ради:

 • ЯВОРОВСЬКИЙ Олександр Петрович – член-кор. НАМН України,
  д. мед. н., професор, завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, спеціальність 14.02.01

 

Заступник голови:

 • ШИРОБОКОВ Володимир Павлович – академік НАН та НАМН України,
  д. мед. н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології і імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 03.00.06

 

Вчений секретар

 • ЗАМКЕВИЧ Вікторія Богданівна – к. мед. н., доцент кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.03

 

Члени ради:

 • Авдеева Лілія Василівна – д. мед. н. , старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного, спеціальність 03.00.07
 • Антоненко Марина Юріївна – д. мед. н., професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, спеціальність 14.02.03
 • Бардов Василь Гаврилович – член-кор. НАМН України, д. мед. н. , професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.01
 • Вітовська Оксана Петрівна – д. мед. н. , професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.03
 • Войцеховський Валерій Григорович – д. мед. н. , професор, кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 03.00.07
 • Гаркавий Сергій Іванович – д. мед. н. , професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.01
 • Грузєва Тетяна Степанівна д. мед. н. , професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.03
 • Гульчій Олеся Петрівна – д. мед. н. , професор, начальник науково-координаційного управління Національної академії медичний наук України, спеціальність 14.02.03
 • Зюков Олег Леонідович – д. мед. н. , професор, головний лікар Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, спеціальність 14.02.03
 • Козярін Іван Петрович – д. мед. н. , професор, завідувач кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, спеціальність 14.02.01
 • Колесніков Михайло Михайлович – д. мед. н. , професор кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 03.00.07
 • Омельчук Сергій Тихонович – д. мед. н. , професор кафедри, директор Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.01
 • Парій Валентин Дмитрович – д. мед. н. , професор, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 14.02.03
 • Руденко Адель Вікторівна – д. б. н. , професор, завідувач лабораторії ДУ «Інститут урології» НАМН України, спеціальність 03.00.07
 • Салата Ольга В’ячеславівна – д. мед. н. , професор, кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця , спеціальність 03.00.07
 • Станкевич Валерій Васильович – д. мед. н. , старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М. Марзеєва», спеціальність 14.02.01

 

Термін повноважень: 16.05.2016-16.05.2018

 

Контактна інформація:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус

Тел.: +38(044) 454-49-04

E-mail: d26.003.01@nmu.ua

14.02.01 – гігієна (медичні науки)

14.02.03 – соціальна медицина

03.00.07 – мікробіологія (медичні науки)

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАСТУПНІ ЗАХИСТИ

 

Здобувач Короткий Олександр Володимирович

Захист відбудеться «19» грудня 2019 року

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО=ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

 

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО=ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

 

 

 

 

Здобувач ТКАЧУК Ірина Михайлівна

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина Ткачук Ірини Михайлівни на тему: «Медико-соціальне обгрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики серцево-судинних захворювань у військовослужбовців Збройних Сил України» відбудеться “03” жовтня 2019 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2.

 

Дисертація

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРДЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Автореферат

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ СЕРДЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

 

Здобувач КОНДРАТЮК Микола Васильович

Захист відбудеться «16» травня 2019 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Дисертація

ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ І РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФУНГІЦИДІВ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ

 Автореферат

ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВІВ І РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ФУНГІЦИДІВ НА ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУРАХ

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

 

Здобувач АНТОНЕНКО Анна Миколаївна

Захист відбудеться 16 травня 2019 року о 13.30 у санітарно-гігієнічному корпусі НМУ імені О.О. Богомольця, ауд.2 (проспект Перемоги, 34).

Дисертація

ПЕСТИЦИДИ ЯК ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХВОРОБ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГІГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Автореферат

ПЕСТИЦИДИ ЯК ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХВОРОБ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГІГІЄНІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

 

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

 

Здобувач СИРОТА Аліна Ігорівна
Захист відбудеться «04» квітня 2019 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Дисертація

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ БЕНТІАВАЛІКАРБ-ІЗОПРОПІЛУ ТА ФОЛПЕТУ, ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕПАРАТУ ВІНКЕА, ВГ

Автореферат

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ БЕНТІАВАЛІКАРБ-ІЗОПРОПІЛУ ТА ФОЛПЕТУ, ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕПАРАТУ ВІНКЕА, ВГ

Відгук 1

Відгук 2

 

 

Здобувач Ставніченко Павло Вікторович

 

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «04» квітня 2019 року о 15:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

 

Дисертація
Автореферат

 

 Здобувач ГАЛІЄНКО Людмила Іванівна
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «19» квітня 2018 року о 13:30, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

Здобувач ЗІНЧЕНКО Тетяна Іванівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» квітня 2018 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ В СИСТЕМІ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУНИЦІ

Дисертація
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПЕСТИЦИДІВ В СИСТЕМІ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУНИЦІ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач РУДА Тетяна Володимирівна
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «15» березня 2018 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач СОЛОХА Ніна Валеріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «15» березня 2018 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ І ТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ НАНОПОРОШКІВ ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ ТА НІТРИДУ ТИТАНУ НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКІВ

Дисертація
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ І ТОКСИКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ВПЛИВУ НАНОПОРОШКІВ ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ ТА НІТРИДУ ТИТАНУ НА ОРГАНІЗМ ПРАЦІВНИКІВ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач ШАФРАНСЬКИЙ Віктор Вікторович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» березня 2018 року о 13:30,  на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 26.003.01. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою:  03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач ВЕЖНОВЕЦЬ Тетяна Андріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «18» січня 2018 року о 13:30,  на засіданні спеціалізованої  вченої ради Д 26.003.01. при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою:  03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 Дисертація
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відзиви офіційних опонентів

Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

 

 

Здобувач ШПИТА Олександр Олександрович
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» грудня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБАХ
Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБАХ
Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач МИКИТЕНКО Дмитро Олександрович
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «21» вересня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект
Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач КИРИЧУК Іван Миколайович
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «07» вересня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ВАВРІНЕВИЧ Олена Петрівна
Дата та місце захисту
Захист відбудеться «20» квітня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Автореферат
ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Дисертація
ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

 

Здобувач БІЛОУС Сергій Вікторович 

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «20» квітня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

 Автореферат
ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ ТРИАЗОЛПІРИМІДИНІВ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

 Дисертація
ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ КЛАСУ ТРИАЗОЛПІРИМІДИНІВ В СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ ТА ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

Здобувач ПОГОРІЛЯК Рената Юріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «06» квітня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
РОЗВИТОК КЕРІВНИХ КАДРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Дисертація
РОЗВИТОК КЕРІВНИХ КАДРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

Здобувач БУГРО Валерій Іванович

 Дата та місце захисту
Захист відбудеться «16» березня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
СИСТЕМА ВТОРИННОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ)

Дисертація

СИСТЕМА ВТОРИННОЇ СТАЦІОНАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ)

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

 

Здобувач СОВА Сергій Геннадійович 

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «02» лютого 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
Виробничо-обумовлена вегетотрофічна кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств: діагностика, клініка, профілактика

Дисертація
Виробничо-обумовлена вегетотрофічна кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств: діагностика, клініка, профілактика

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3

Здобувач КОНДРАТЮК Наталія Юріївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «19» січня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2
Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ
Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

Здобувач ДУФИНЕЦЬ Василь Андрійович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «19» січня 2017 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

 Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

 

Здобувач БОРИС Василь Миколайович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «06» жовтня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 Дисертація

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Здобувач АЛЕКСІЙЧУК Василь Дмитрович

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «15» вересня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ НАНОЧАСТОК СВИНЦЮ НА ОРГАНІЗМ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ЇХ НЕГАТИВНОЇ ДІЇ

Дисертація

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ НАНОЧАСТОК СВИНЦЮ НА ОРГАНІЗМ ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ЇХ НЕГАТИВНОЇ ДІЇ

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

 

Здобувач ВАСЮТА Віра Анатоліївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 14 » січня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З АТРОФІЄЮ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

 

Здобувач ПУЗАНОВА Ольга Геннадіївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 12 » січня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Дисертація
ОБГРУНТУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач ПАУСТОВСЬКИЙ Юрій Олександрович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 05 » січня 2016 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗАБРУДНЮВАЧА ДОВКІЛЛЯ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО ДІЇ НА ОРГАНІЗМ

Дисертація
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЛОБАЛЬНОГО ЗАБРУДНЮВАЧА ДОВКІЛЛЯ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО ДІЇ НА ОРГАНІЗМ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач РУДЕНКО Сергій Антонович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 29 » грудня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

Дисертація
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ І ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач МЕЛЬНИК Валентина Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 17 » грудня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Дисертація
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

 

Здобувач МОСКАЛЬЧУК Людмила Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 15 » жовтня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ФОЛІЄВОЮ КИСЛОТОЮ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ФОЛІЄВОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ

Дисертація
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ФОЛІЄВОЮ КИСЛОТОЮ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ФОЛІЄВОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

 

Здобувач ГРИНЗОВСЬКИЙ Анатолій Михайлович

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «04» червня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Дисертація
САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ГЕНЕЗИС ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3

 

Здобувач НАЗАРЧУК Галина Григорівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться « 04» червня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ШОВНИХ МАТЕРІАЛІВ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Дисертація
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ШОВНИХ МАТЕРІАЛІВ З АНТИМІКРОБНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2

 

Здобувач КАРЛОВА Олена Олександрівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «16» квітня 2015 року о 13:30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.01 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2

Автореферат
МАРКЕРИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ТА СТРАТИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗУ СТУПЕНЮ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ МІКРОСАТУРНІЗМІ

Дисертація
МАРКЕРИ РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ТА СТРАТИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗУ СТУПЕНЮ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ МІКРОСАТУРНІЗМІ

Відзиви офіційних опонентів
Відзив 1
Відзив 2
Відзив 3