НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра психіатрії та наркології

СПІВРОБІТНИКИ

Напрєєнко Олександр Костянтинович   – завідувач кафедри психіатрії та наркології, доктор медичних наук, професор. В 1973 р. закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту, після чого 3 роки працював у Чернігівській області на посадах лікаря-терапевта і головного лікаря сільської дільничної лікарні, а потім 10 років лікарем-психотерапевтом і молодшим науковим співробітником НДІ урології та нефрології. В 1976 р. пройшов спеціалізацію за фахом «Психіатрія». У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1991 р. докторську дисертації з тієї самої спеціальності. В НМУ імені О.О. Богомольця працює з 1986 року: на посадах асистента, потім доцента і з 1991 року завідувача кафедри психіатрії та наркології. В 1992 р. отримав звання професора, в 2004 р. – почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України.

З 1997 по 2000 рр. – член експертної ради ВАК України. З 1998 по 2005 і в 2013 рр. – головний позаштатний спеціаліст із психіатрії та наркології МОЗ України. З 2005 р. – член експертної комісії з нейротропних препаратів ДФЦ МОЗ України. З 2010 по 2015 рр. – голова Проблемної комісії «Психіатрія та наркологія» МОЗ і НАМН України. Член редакційних колегій 11 фахових наукових журналів.

Автор близько  360 друкованих наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 41 книги: 21 підручник і навчальний посібник, 10 монографій, 10 формулярів лікарських засобів і клінічних настанов; крім того 12 методичних рекомендацій, 10 інформаційних листів, 33 статті в провідних світових медичних журналах і  тез доповідей за кордоном; за останні 5 років видав 50 праць, у тому числі 8 національних підручників і навчальних посібників українською, англійською і російською мовами та 2 державних стандарти надання медичної допомоги. Виступав з науковими доповідями на численних закордонних наукових форумах. Співавтор першого Закону України «Про психіатричну допомогу» (2000) і більше 30 директивних документів щодо його реалізації. Підготував 4 докторів  і 20 кандидатів наук, зараз консультує 3 докторські і керує 3 кандидатськими дисертаціями. Голова правління Київського регіонального товариства психіатрів, наркологів і медичних психологів, член президії правління Товариства невропатологів, психіатрів і наркологів України, член Ради Міжнародної асоціації невідкладної (екстремальної) психіатрії.

Нагороджений Орденом Преподобного Агапіта Печерського, кількома почесними грамотами МОЗ України, Київського міського голови та низкою відомчих відзнак.

 

Дзеружинська Наталія Олександрівна – професор кафедри психіатрії та наркології, доктор медичних наук. В 1986 році закінчила перший лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. У 1986-1988 рр. навчалась в клінічній ординатурі, а в 1988-1991 рр. в аспірантурі у ВНДІ загальної та судової психіатрії ім. В.П. Сербського, де в 1991 р. успішно захистила кандидатську дисертацію. З 1992 по 2010 рік працювала в УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології, де пройшла шлях з молодшого до головного наукового співробітника.

У 2001 р. присвоєно вчене звання «Старшій науковий співробітник». У 2003 р. успішно захистила докторську дисертацію за темою: «Коморбідні психічні розлади у літніх пацієнтів загальної медичної (кардіологічної) практики». З 2011 р. працювала доцентом, з 2013 р. є професором кафедри психіатрії та наркології НМУ імені О.О. Богомольця. Є членом Вченої ради медико-психологічного факультету та апробаційної ради «Нервові хвороби і психіатрія» НМУ імені О.О. Богомольця. Член спеціалізованої вченої ради Д26.620.01 при УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України зі спеціальності 14.01.16 – психіатрія. Також є членом редакційної ради науково-практичного журналу «Архів психіатрії», атестованого ДАК МОН України, та міжнародного науково-практичного журналу «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», атестованого ДАК МОН України, ВАК Російської Федерації та ВАК Республіки Білорусь. Дзеружинська Н.О. є співавтором 23 монографій, підручників і  навчальних посібників, а також понад 200 наукових статей, методичних рекомендацій та інших наукових праць та 1 патенту. Під її керівництвом було захищено 2 і підготовлено до захисту 1 дисертації на звання кандидата мед. наук. Має вищу кваліфікаційну категорію з «Психіатрії», з «Медичної психології», також має спеціалізації за фахом «Дитяча психіатрія», «Управління охороною здоров’я» і «Психотерапія». Заснувала на базі кафедри школу молодих психіатрів, психологів і викладачів. Спектр наукових інтересів — ендогенні захворювання, соматопсихічні розлади, неврози, медико-психологічна коррекція. Відповідальна за методичну роботу на кафедрі.

 

Селюков Георгій Іванович  – доцент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. в 1972 р. закінчив з відзнакою лікувальний факультет київського медичного інституту та занесений до “Золотої Книги Пошани” КМІ. Після завершення в 1975 р. навчання в аспірантурі працював до 1992 р. асистентом кафедри психіатрії, а в червні 1992 р. обраний на посаду доцента кафедри психіатрі Національного медичного університету. В червні 1993 р йому присвоєно вчене звання “Доцент”. В 1998 р. Обраний Дійсним Членом Європейської Академії Епілепсії. В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію з спеціальності “Психіатрія”. В 1997-1998 – Головний психіатр ГУОЗ м. Києва. Член Правління Української протиепілептичної Ліги, член редакційної колегії журналу “Вісник епілептології”, член Київського осередку Асоціації психіатрів України. Учасник багатьох Міжнародних Конгресів, Конференцій и З’їздів у Великобританії, Німеччині, Італії, Польщі, Чехії, в Україні. Експерт IOP з фізикальних методів дослідження мозку. Куратор підготовки лікарів-інтернів за фахом «Психіатрія». Лікар-психотерапевт вищої категорії; лікар-психіатр вищої категорії. Біля 20 років є консультантом в мережі Інтернету на багатьох медичних порталах з питань психотерапії та сексології.

Особистий сайт   http://selyukov.ucoz.net/

 

 


Отрощенко Наталія Петрівна 
доцент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. Отрощенко Наталія Петрівна в 1987р.  закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту, навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі психіатрії КМІ, кафедрі неврології та рефлексотерапії Київського державного інституту вдосконалення лікарів імені П.Л. Шупика, заочній аспірантурі  ВНДІ загальної та судової психіатрії імені В.П. Сербського. Працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового та старшого наукового співробітника Українського НДІ  соціальної та судової психіатрії МОЗ України. У 1995р. захистила кандидатську дисертацію “Депресивні розлади у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (клініка, діагностика, лікування)”. З 1999р. працює на посаді асистента кафедри психіатрії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.  В 2001р. обрана на посаду доцента кафедри психіатрії НМУ. Проводить практичні заняття та читає лекції з психіатрії та медичної психології, виконує наукову роботу, 15 років  на кафедрі виконувала курацію методичної, виховної роботи, рейтингу успішності студентів. Постійно підвищує свій професійний рівень: є лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії,  бере участь у наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, є автором близько   50 наукових робіт, методичних рекомендацій, рацпропозиції з питань діагностики, лікування, реабілітації  та профілактики депресій у хворих на психічні та соматичні розлади.

 

 

Процик Валентина Олексіївна – доцент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. У 1977 році закінчила з відзнакою   Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова.   Працювала лікарем-психіатром в КОПНЛ №2.  З 1989 року обіймає посаду асистента , а з 2004 року  – доцента кафедри  психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Кандидатська дисертація на тему « Суїцидні прояви при психічних розладах у осіб старших 45 років» захищена у 1992 році. Опубліковано 53 наукові роботи. Наукові дослідження присвячені проблемі суїцидальної поведінки, лікуванню депресій , вивченню впливу патопластичних факторів при основних формах психічної патології, дослідженню ефективності та переносимості сучасної психофармакотерапії шизофренії та афективних розладів з супутньою екзогенно-органічною патологією. Лікар-психіатр вищої кваліфікаційної категорії, здійснює лікувально-діагностичну та консультативну роботу, проводить клінічні конференції з розбором хворих в ТМО «Психіатрія». Стажувалась з психіатрії в Австрії на Зальцбург – Корнелівському семінарі (Зальцбург,1997),  регулярно підвищує кваліфікацію на кафедрі психіатрії  КМАПО ім. П.Л.Шупика, приймала участь в освітній програмі Московського інституту гештальту та психодрами з гештальт консультування/терапії( Київ, 2003), в Міжнародному семінарі-тренінгу в Греції (Афіни, 2005),  Болгарії ( Софія, 2009), GСР – тренінгах та ін. Має досвід у проведенні міжнародних багатоцентрових рандомізованих плацебо-контрольованих  клінічних випробувань лікарських засобів як співдослідник, координатор досліджень, рейтер.

 

Напрєєнко Наталія Юріївна – доцент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. В 1995 році закінчила лікувальний факультет Львівського державного медичного інституту.  Після проходження інтернатури за спеціальністю „психіатрія” на базі Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні   з 1998 року по 2010 рік працювала  асистентом  кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету  імені Данила Галицького. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю» в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за спеціальністю 14.01.16 — психіатрія. З 2010 року  працювала  асистенткою кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом, а з 2011 року по теперішній час — на основному місці роботи, в вересні 2013 року переведена на посаду доцента кафедри. Є автором та співавтором 45 наукових праць, у тому числі 1 підручника, 4 навчальних посібників, 2 монографій.  Загальний стаж роботи за фахом — 18 років, науково-педагогічних стаж — 15 років. Лікар-психіатр вищої категорії. Спектр наукових інтересів — психіатричні, загальномедичні та медико-психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин. Запланувала та виконує докторську дисертацію на тему: «Депресії у хворих з алкогольною залежністю (клініка, діагностика, лікування та медико-соціальна реабілітація)» за спеціальністю 14.01.16 — психіатрія.

 

 

 

Дупленко Павло Юрійович  – доцент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичний наук. Закінчив Київский медичний інститут у 1983 році за фахом “лікувальна справа”. З 1993 року кандидат медичних наук, дисертація «Психофізіологічна характеристика осіб з хронічною алкогольною інтоксикациєю», автор більше 50 наукових робіт. Лікар-психіатр вищої категорії, куратор студентського наукового гуртка. Відповідальний за профспілкову роботу на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурса Андрій Іванович  – доцент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. Закінчив Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 1997р. З 1997 по 2005 роки працював лікарем-психіатром Київської міської клінічної психіатричної лікарні №1. З 2005 р. працює асистентом кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

В 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом (клініка, діагностика, терапія, профілактика)». Лікар-психіатр вищої категорії.  В 2014р. був нагороджений Подякою МОЗ України. Відповідальний за навчальну роботу кафедри та навчання студентів англомовної форми навчання.

 

 

 

 

 

 

 

Бабич Вікторія Володимирівна – асистент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. В 1996 р. закінчила ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава за фахом “лікувальна справа”. З 1996 р. по 2004 р. працювала лікарем психіатром в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева. З 2004 по 2008 р.р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва при НДІ судової та соціальної психіатрії та наркології. З 2008 року працює на кафедрі. Лікар-психіатр вищої категорії, нарколог, медичний психолог, психотерапевт. З 2008 року кандидат медичних наук, дисертація «Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарда», автор більше 30 наукових робіт, співавтор монографії «Нециркулярні депресії». Відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

 

 

 

 

 

Харчук Євген Валерійович – асистент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. У 2005 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

З 2008 року працював в УНДІ соціальної і судової психіатрії та наркології на посадах молодшого, старшого наукового співробітника. З 2014 року Є.В. Харчук обіймає посаду асистента кафедри  психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Кандидатська дисертація на тему «Когнітивні порушення у осіб з параноїдною шизофренією, коморбідною з гіпертонічною хворобою» захищена у 2014 році. Опубліковано 20 наукових робіт. Наукові публікації присвячені проблемам соматопсихічної патології, поєднанню ендогенних психічних захворювань із залежністю від психоактивних речовин, поведінкових аддикцій, порушень статевої ідентифікації, терапії афективних розладів.

Куратор лікувально-консультативної роботи кафедри.

 

 

 

Живаго Христина Сергіївна– асистент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук. В 2011 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Працювала старшим лаборантом кафедри психіатрії та наркології. Після закінчення в 2013 році інтернатури зі спеціальності психіатрія, працює лікарем-психіатром в ТМО “ПСИХІАТРІЯ” у місті Києві. Одночасно закінчила магістратуру з тієї ж спеціальності. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Медико-соціальна реабілітація хворих на параноїдну шизофренію із симптомами депресії”. З вересня 2017 року – асистент кафедри психіатрії та наркології. Автор 34 наукових праць, опублікованих також у наукометричних та зарубіжних виданнях. Стаж роботи за фахом – 6 років. Лікар-психіатр ІІ категорії. Сфера наукових інтересів – загальнопсихіатричні, реабілітаційні, психотерапевтичні аспекти психічних розладів, покращення якості життя психічнохворих.

 

 

 

 

 

 

Вєтров Сергій Дмитрович – асистент кафедри психіатрії та наркології, кандидат медичних наук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данченко Анастасія Андріївна – старший лаборант кафедри психіатрії та наркології, лікар-психіатр. У 2016р. закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Автор 5 публікацій. Відповідає за матеріали для лекційних демонстрацій на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лелюк Наталія Валеріївна  – лаборант кафедри психіатрії та наркології, працює на кафедрі з 2000 р.