НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Науково-дослідницька діяльність

Кафедра патологічної анатомії має сталі наукові традиції і водночас відкрита для нових скерувань. Збільшення кількості клінічних баз кафедри відкрило нові перспективи для ії розвитку.

Патологоанатомічне відділення КМКОЦ активно займається науково-дослідною діяльністю, результати якої неодноразово були представлені на Європейському конгресі по раку молочної залози, Європейському конгресі патологів, а також на конференціях у Росії. Відділення плідно співпрацює з НМАПО, Інститутом генетики та регенеративної медицини АМН України. Співробітники відділення щорічно  проводять  всеукраїнську конференцію з міжнародною участю з питань практичного застосування імуногістохімічного методу дослідження для діагностики пухлин, приймають участь у розробці стандартів діагностики та лікування по гематології,  дитячій онкології, патологоанатомічній службі тощо.

У патологоанатомічному відділені Національного інституту раку проводиться аналіз причин складних випадків діагностично- лікувального процесу в клінічних підрозділах інституту. За останні 10 років опубліковано понад 150 наукових робіт, отримано 8 патентів, захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації. Науково-дослідна робота відділення полягає у морфологічній верифікації, дослідженні властивостей та диференційній діагностиці пухлинних і пухлиноподібних новоутворень різноманітних локалізацій на біопсійному та операційному матеріалі, оцінці лікувального патоморфозу злоякісних пухлин з прогностичною оцінкою ефективності протипухлинного лікування.

Співробітники кафедри беруть активну участь в роботі всеукраїнських та міжнародних конференціях та постійно вдосконалюють свій рівень знань.

До наукової роботи активно долучається перспективна молодь: кращі студенти, інтерни та старші лаборанти кафедри.