НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Наукова робота

Кафедра патологічної анатомії має сталі наукові традиції і водночас відкрита для нових скерувань. Збільшення кількості клінічних баз кафедри відкрило нові перспективи для ії розвитку.

Патологоанатомічне відділення КМКОЦ активно займається науково-дослідною діяльністю, результати якої неодноразово були представлені на Європейському конгресі по раку молочної залози, Європейському конгресі патологів. Відділення плідно співпрацює з НМАПО, Інститутом генетики та регенеративної медицини АМН України. Співробітники відділення щорічно  проводять  всеукраїнську конференцію з міжнародною участю з питань практичного застосування імуногістохімічного методу дослідження для діагностики пухлин, приймають участь у розробці стандартів діагностики та лікування по гематології,  дитячій онкології, патологоанатомічній службі тощо.

 

Науково-дослідні роботи

 

На базі кафедри протягом 2019-2021 рр. виконується науково-дослідна робота за темою «Розробка гістологічних і молекулярно-біологічних критеріїв диференційної діагностики пухлин та передпухлинних змін в органах і їх прогностичне значення».

Також кафедрою патологічної анатомії №1 виконується фрагмент морфологічного обґрунтування НДР «Клініко-морфологічне обґрунтування вибору методу лікування хронічних закрепів».

 

Грантова діяльність

 

У 2020 році співробітник кафедри Яновицька Марія Олександрівна отримала грант Giordano Fellowship. Дана програма здійснюється за підтримки Європейської асоціації патологів для підвищення професійної кваліфікації лікарів-патологів.