НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

План методичних засідань 2019-2020 н.р.

Графік взаємовідвідування лекцій викладачами

Графік взаємовідвідування практичних занять викладачами

 

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 курсу

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 курсу

 

Відповідальні співробітники – доцент кафедри, к. хім. н. Оберніхіна Наталія Володимирівна; доцент кафедри, к. біол. н. Яніцька Леся Василівна; доцент кафедри, к. біол. н. Ніжерадзе Костянтин Олексійович (англомовна форма навчання).

Контактний тел. (044) 454-49-19, e-mail: biochem-nmu@ukr.net.

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання

 

Регламент оцінювання знань студентів з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» під час поточного та кінцевого контролю підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»

 

Регламент проведення іспиту з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»

 

Регламент проведення повторного поглибленого вивчення дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» під час поточного та кінцевого контролю підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»

 

Робочі програми

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Спеціальність 222 «Медицина»

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціальність 228 «Педіатрія»

 

Поточні тематичні плани лекцій, практичних та самостійних занять

 

Матеріали для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Змістовий модуль 1 (спеціальності: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»)

 

Змістовий модуль 2

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Спеціальність 222 «Медицина»

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Спеціальність 228 «Педіатрія»

 

Змістовий модуль 3

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Спеціальність 222 «Медицина»

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Спеціальність 228 «Педіатрія»