НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії

Навчально-методична робота

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

План методичних засідань 2020-2021 н.р.

Графік взаємовідвідування лекцій викладачами

Графік взаємовідвідування практичних занять викладачами

Розподіл груп між викладачами кафедри на І семестр 2020/2021 н.р.

 

 

РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ  на осінній семестр 2020-2021 н.р.

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 курсу

РОЗКЛАД з  БІОЛОГІЧНОЇ та  БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 курсу

 

Відповідальні співробітники – доцент кафедри, к. хім. н. Оберніхіна Наталія Володимирівна; доцент кафедри, к. біол. н. Яніцька Леся Василівна; доцент кафедри, к. біол. н. Ніжерадзе Костянтин Олексійович (англомовна форма навчання).

Контактний тел. (044) 454-49-19, e-mail: biochem-nmu@ukr.net.

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання

 

РЕГЛАМЕНТ проведення практичних занять та оцінювання дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» за змішаною (аудиторно-дистанційною) формою навчання) підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни «Загальна біологічна хімія та біохімія рухової активності» для студентів 2 курсу медико-психологічного факультету за спеціальністю: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Регламент проведення іспиту з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»

 

Регламент проведення повторного та поглибленого вивчення дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» під час поточного та кінцевого контролю підготовки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 228 «Педіатрія»

 

Робочі програми

Спеціальність 221 «Стоматологія»

Спеціальність 222 «Медицина»

Спеціальність 225 «Медична психологія»

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Спеціальність 228 «Педіатрія»

 

Поточні тематичні плани лекцій, практичних та самостійних занять

 

Матеріали для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Змістовий модуль 1 (спеціальності: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 228 «Педіатрія»)

 

Змістовий модуль 2(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

225 Медична психологія

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

 

Змістовий модуль 3(укр)

221 Стоматологія

221 Стоматологія_мс

222 Медицина

222 Медицина_мс

228 Педіатрія

228 Педіатрія_мс

225 Медична психологія