НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти

Співробітники

Скиба Володимир Вікторович – Завідувач кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти, професор,  доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений лікар України, академік Академії наук вищої школи України, Лауреат Державної премії України. Скиба В.В. працює у Вищій школі України 30 років.

У 1977 році після закінчення Кримського медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа» зарахований на посаду молодшого науковий співробітника Київського НДI клінічної та експериментальної хірургії. З листопада 1983 р. – молодший, а з лютого 1984 р. – старший науковий співробітник кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця. У листопаді 1984 р. за конкурсом обраний на посаду асистента кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту. Доктор медичних наук, дисертацію захистив 19 січня 1990 р.

З січня 1995 р. – професор кафедри загальної хірургії Медичного інституту Української асоціації народної медицини. З 1995р – завідувач кафедри хірургії. У 1997 р. отримав звання професора по кафедрі загальної хірургії. за сумісництвом з 1999 по 2012 рр. являвся проректором з лікувальної роботи ВПНЗ «Київський медичний університет УАНМ».  Лауреат Премії Ленінського Комсомолу України імені М. Островського.

Нагороджений дипломом II ступеню Українського наукового товариства хірургів за роботу “Комплексное детоксикационное обеспечение операций на органах гепатопанкреатодуоденальной зоны у больных с механической желтухой” на конкурсі молодих вчених-хірургів (Київ,1990). Нагороджений почесною грамотою Управління охорони здоров’я Київської міської ради народних депутатів та міського комітету профсоюзу медичних працівників за розробку та впровадження в клінічну практику нових способів хірургічного лікування механічної жовтяниці, представлених на ВДНГ УРСР “Закінчені науково-технічні розробки” (квітень, 1988).Нагороджений почесною грамотою Київської міської ради НТТ за великий вклад у вирішення завдань технічного переоснащення медицини та активну участь в організації цільової виставки “Наука та виробництво – охороні здоров’я”. Нагороджений дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю “Винахідник СРСР”. Підготував чотири навчальних посібники з хірургії для студентів і лікарів-інтернів за спеціальністю «хірургія».

Як науковець є автором більш ніж 260 друкованих робіт, 27 авторських свідоцтв та патентів СССР та України, підготував 1 доктора наук та 6 кандидатів медичних наук, п ід його керівництвом виконується  4 кандидатських дисертації. Обраний дійсним членом Нью-Йоркської Академії наук, Членом міжнародної Асоціації хірургів – гепатологів, Американської асоціації хірургів – дослідників.

Скиба В.В. є висококваліфікованим хірургом вищої категорії у галузі захворювань черевної та грудної порожнини, особливо печінки, підшлункової залози та жовчних шляхів. Він є керівником хірургічної клініки Дарницького району м. Києва.

Скиба В.В. являється членом правління Наукового товариства хірургів м.Києва та Київської області. Член Вищої атестаційної комісії МОЗ України, член Спеціалізованої Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за фахом «хірургія». Редагує журнал “Альманах клінічної хірургії”.

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри, яку очолює професор В.В. Скиба є :

 • розробка нових способів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та профілактики післяопераційних ускладнень
 • розробка нових сучасних засобів формування біліодигестивних і підшлунководигестивних анастомозів – ПДР при пухлинах підшлункової залози
 • розробка нових методик ранньої діагностики деструктивних форм гострого панкреатиту і їх раціональне лікування
 • розробка нових засобів хірургічної корекції косметичних дефектів з використанням ліпоскульптури, трансплантації імплантатів, лазерної хірургії
 • розробка нових методів хірургічного лікування вентральних гриж у хворих з ожирінням
 • розробка сучасної хірургічної технології при лікуванні патології щитовидної залози
 • розробка нових способів мікрохвильової резонансної терапії при виразковій хворобі і облітеруючих захворюваннях судин.
 • розробка нових методик мікросудинної хірургії
 • розробка методів хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних захворювань артерій при цукровому діабеті
 • розробка патогенетично обґрунтованого алгоритму діагностики та лікування синдрому діабетичної ступні
 • розробка та обґрунтування методики сегментарних резекцій печінки та передміхурового доступу до внутрішньопечінкових жовчних шляхів
 • розробка методичних матеріалів по вивченню у медичних вузах. За редакцією професора В.В. Скиби у 2007 р. видано «Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії».

 

 

 


Лисайчук Юрій Сергійович, доктор медичних наук, професор 1949 р.н. З 1976 р. по 1999 р. працював в якості провідного співробітника у відділенні мікрохірургії судин та пластичної хірургії інституту хірургії та трансплантології АНМ України ім.. О.О Шалімова.
Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки за 1996 рік. ’’ За розроблення та впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацію спеціалізованої допомоги в Україні
З 2000 року доцент, а з 2005 року професор кафедри хірургічних хвороб.
Наукові та практичні інтереси Лисайчука Ю.С. стосуються хірургії артеріальних, венозних та лімфатичних судин, реконструктивно – відновної мікрохірургії та пластичної хірургії.
Має значний особистий досвід в реплантації відсічених в наслідок різноманітних травм пальців, кисті, передпліччя руки, частини нижньої кінцівки. В плановій мікрохірургії володіє методами оперативного лікування первинного та вторинного лімфостазу (слоновості), мікрохірургічними методики різноманітних походжень периферійних нервів, окремі з яких є авторськими, оволодів методами мікросудинної трансплантації складних комплексів тканин, в тому числі при захворюваннях периферійних артерій та вен в стадіях декомпенсації кровообігу. Нові оперативні втручання перед клінічною апробацією на експериментальних тваринах, окрім того для їх виконання запропоновано більше 10 оригінальних інструментів та пристроїв. Є автором більше 250 наукових праць та 5 монографій. Під його керівництвом захищено 4 дисертації на звання кандидатів медичних наук, всього отримано 38 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Лисайчук Ю.С. є дійсним членом асоціації хірургів ім. М.І. Пирогова, членом Всеукраїнської, Європейської та всесвітньої асоціації пластичних хірургів.

 

 

 


Бабенков Генадій Дмитрович доктор медичних наук, професор 1946 р.н.

З 1976 по 1999 рік науковий співробітник Київського НІІ клінічної та експериментальної хірургії. 1999 по 2007 рік завідувач кафедрою госпітальної хірургії Луганського державного медичного університету, головний хірург Луганського облздороввідділу. З 2008 року по теперешній час професор кафедри хірургічних хвороб КМУ УАНМ.

Опубліковано 198 друкованих праць, 2 монрографії, підготовлено 4 кандидати наук, отримано 16 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Приоритетні напрямки наукової та лікувальної роботи: хірургічне лікування та профілактика патології шлунково-кишкового тракту, в тому числі виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, реконструктивна та відновна хірургія післяваготомних та післярезекційних синдромів, хірургічне лікування ожиріння, профілактика та лікування гнійно-септичних ускладнень.

 

 

 

 

Стадник Володимир Ярославович к.мед.н., доцент, 1960 року народження.

Тема дисертації «Экспериментально-клиническое обоснование использования лазерного облучения крови в онкологии», 1989 рік захисту.

У 1983 р. закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця. З 1988 по 1993 рр. працював асистентом кафедри загальної хірургії Київського медичного університету під керівництвом професора В.С. Земскова. Автор 79 наукових праць, 3 патентів та 3 монографій. Лауреат премії Ленінського комсомолу України. Нагороджений медаллю та премією АН УРСР. Нагороджений Грамотою МОЗ України та Знаком “За розбудову освіти” за успіхи у підготовці студентської молоді в умовах відродження та розвитку національної освіти України.

Сфера творчих інтересів – актуальні питання використання комп’ютерних технологій у викладанні хірургічних дисциплін у вищій школі. Багато уваги приділяє вивченню ефективності методів нетрадиційної медицини в хірургії, зокрема лазерного та ультрафіолетового опромінювання крові.

 

 

Іванько Олександр Вікторович ­– доцент, к.мед.н. закінчив середню загальноосвітню школу в 1993 році із золотою медаллю. У 1999 років закінчив Одеський державний медичний університет з червоним дипломом. З 1999 по 2001 рік навчався у магістратурі на кафедрі госпітальної хірургії Одеського державного медичного університету (О Д МУ), у 2001 отримав вчене звання магістра хірургії. З 2001 по 2004 рік працював на посаді хірурга Київської Міської Клінічної Лікарні №1.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Проходив навчання у заочній аспірантурі на кафедрі госпітальної хірургії ОДМУ. У 2005 році після офіційного захисту дисертації отримав вчене звання кандидата медичних наук. З 2005 по 2012 роки працював хірургом у Київських міських клінічних лікарнях №3 та №8 . З 2006 по 2008 був головним проктологом Оболонського району міста Києва. З 2008 року – головним хірургом Оболонського району міста Києва. З 2012 року – заступник директора Центру хірургії Київської міської клінічної лікарні №1.

З 2015 року – головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1.

Є автором 48 наукових робіт , 6 патентів України , 4 раціоналізованих пропозицій , 2 нововведень , 3 підручників. Регулярно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з хірургії.

 

 

Кучин Юрій Леонідович

Посада- професор

Вчений ступінь – доктор медичних наук

Кучин Юрій Леонідович, з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, навчався в інтернатурі та магістратурі на кафедрі анестезіології інтенсивної терапії НМУ, закінчив їх з відзнакою та захистив магістерську роботу «Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності та безпечності реінфузії аутокрові при крововтратах у хворих з торакальною, абдомінальною травмами та гінекологічною патологією». В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика та лікування дихальної недостатності у хворих з контузією легень». У 2015 році захистив докторську дисертацію «Мультимодальне знеболення пацієнтів з поєднаною травмою в ранньому посттравматичному періоді, під час операцій та у післяопераційному періоді».

У 2010-2015 рр. – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця. З лютого 2015 року – виконував обов’язки декана з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів, з серпня 2015 – директор інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор більше 80 друкованих наукових праць, 5 патентів на винахід та 1 посібника. Приймає активну участь в громадській роботі: у роботі Асоціації анестезіологів України, входить до Спілки лікування болю при Асоціації. З 2005 року є членом Європейської асоціації анестезіологів, багато разів представляв на її конгресах результати своєї дослідницької діяльності. З 2009 року – член Міжнародної асоціації вивчення болю, у травні 2012 приймав участь в створенні Української асоціації лікування болю та був обраний її відповідальним секретарем.

Кучин Юрій Леонідович активно виконує лікувально- консультативну роботу в лікувальних закладах Києва та України. Досконально володіє методами загального та регіонарного знеболення, в тому числі із застосуванням електронейростимуляції та ультразвукових методів дослідження.

Основними сферами наукових інтересів є анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія постраждалих з політравмою, абдомінальною та торакальною патологією, респіраторна підтримка хворих з дихальною недостатністю, регіонарна анестезія, методологія проведення клінічних досліджень та післядипломної освіти в медицині.

 

 

Глумчер Фелікс Семенович

Посада- професор

Вчений ступінь – доктор медичних наук

Закінчив Пермський медичний інститут у 1973 році за спеціальностю “Лікувальна справа”. Під час навчання працював медичним братом у відділенні травматології клінічної лікарні №2 м.Пермі. З 1973 по 1975 роки працював лікарем-анестезіологом в клінічній лікарні №6 м.Києва “Медмістечко”, з 1975 по 1986 – лікарем- анестезіологом відділення анестезіології та реанімації в клінічній лікарні №17 м.Києва – ТМО “Торакальна хірургія та пульмонологія”.

З 1986 року працює на педагогічній роботі – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Київського інституту удосконалення лікарів, з 1993 року – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Київської медичної академії післядипломної освіти. В 1985 році захистив кандидатьську дисертацію на тему “Продленная искусственная вентиляция легких у больных с травмой груди» , в 1993 році отримав звання доцента, в 1999 році захистив докторську дисертацію на тему “Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при операціях на нижніх дихальних шляхах”.

В 2003 році обрано на посаду завідувача кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф (сьогодні – “Анестезіології та інтенсивної терапії”) Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.

Як науковець, є автором більше 200 друкованих робіт, з них 5 монографій, 4 авторських свідоцтв, 26 рац. пропозицій. В 2003 отримав Державну премію України в галузі науки і техніки. Приймав участь в роботі багатьох наукових анестезіологічних конгресах, в тому числі й Всесвітніх та Європейських.

Глумчер Ф.С. є висококваліфікованим анестезіологом та спеціалістом з інтенсивної терапії, особливо в галузі недостатності системи зовнішнього дихання, лікування травми та шоку. Є постійним консультантом Республіканської служби санітарної авіації. В 2004 році проф. Глумчера Ф.С. призначено Головним позаштатним спеціалістом з анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України.

Приймає активну участь у діяльності Асоціації анестезіологів України, В 2004 році на 4 Національному Конгресі анестезіологів України професора Глумчера Ф.С. обрано президентом Асоціації анестезіологів України. Є одним з засновників фахового наукового журналу анестезіологів України “Біль, знеболювання і інтенсивна терапія”, в якому є заступником головного редактора. Також є головним редактором журналу “Медицинский реферативно-обзорный журнал”.Глумчер Ф.С. є висококваліфікованим анестезіологом та спеціалістом з інтенсивної терапії, особливо в галузі недостатності системи зовнішнього дихання, лікування травми та шоку. Є постійним консультантом Республіканської служби санітарної авіації. В 2004 році проф. Глумчера Ф.С. призначено Головним позаштатним спеціалістом з анестезіології та інтенсивної терапії МОЗ України.

 

 

Мазур Андрій Петрович

Посада- професор

Вчений ступінь – доктор медичних наук

Керівник відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова, доктор медичних наук, старший науковий співробітник.

В1984 закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця та здобув спеціальність «лікар». 1984-1985 проходив інтернатуру з анестезіології та інтенсивнї терапії на базі Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова.

Активно вдосконалює свої професійні навички відвідуванням семінарів та конференцій. В1990-1991 приймав участь в клінічному семінарі з анестезіології в дитячій кардіохірургії на базі Дитячої лікарні Кампердаун, Сідней, Австралія. 1995- відвідав Семінар з кардіохірургії в місті Мюльхауз, Франція. В 2002 – Зальбургський семінар з анестезіології в Зальцбурзі, Австрія.На данний момент є членом Української асоціації анестезіологів, Асоціації серцево-судинних хірургів України, Європейської Асоціації анестезіологів (ESA), Європейської Асоціації освіти в анестезіології(CEEA).

Клінічна спеціалізація- Анестезіологічне забезпечення кардіохірургічних операцій в дорослих та дітей, анестезіологічний супровід пластичних операцій в дітей, анестезіологічне забезпечення трансплантацій органів.

Наукові інтереси -Трансплантація серця, «збереження» серця при трансплантації.

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

Лісний Іван Іванович

Посада- доцент

Вчений ступінь – доктор медичних наук

Закінчив Целіноградський державний медичний інститут в 1989 р. за спеціальністю лікувальна справа. 1991-1993 лікар-анестезіолог в Житомирському обласному онкодиспансері. В 1993 році пройшов курс стажування з анестезіології та лікування хронічного болю, в Aichi Medical University Hospital Nagoya, Hospital in Osaka, Japan. 1994-1995 роках працював зав.відділенням анестезіології та ІТ Житомирськой районної лікарні, 1996 – 2000 зав.відділенням лікування хронічного болю. м. Житомир, обласний онкодиспансер. В 1997 році закінчи заочну аспірантуру з анестезіології в КМАПО ім. П.Л. Шупика та захистив кандидатську дисертацію з анестезіології, за темою «Комбінована епідуральна анестезіяаналгезія з клофеліном в онкогінекології». 2000-2001 – лікар-анестезіолог Plastic and Burn Center in Tripoly, Libya. 2001-2008 асистент кафедри анестезіології та ІТ НМАПО ім. П.Л. Шупика. В 2006 та 2007 роках проходив курси Salzburg Medical Seminars International з реабілітації, Salzburg Medical Seminars International з паліативної медицині, Salzburg Medical Seminars International з анестезіології Австрія, м. Зальцбург. З 2008 Керівник науково-дослідного відділення анестезіології та ІТ Національного інституту раку, та асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця, за сумісництвом. 2009 – Internship, Відень, Австрія. В 2013 році захистив докторську дисертацію з анестезіології. З 2015 року доцент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Є членом багатьох провідних асоціаціях серед яких: International Association for the Study of Pain (IASP), Member of the Research Board of Advisors of the America, European Society of Anesthesiology, Асоціація анестезіологів України, European Society Regional Anesthesia and Pain Medicine, European Society Parenteral Enteral Nutrition, ESPEN, International Association for Thrombosis and Hemostasis, IATH, European Society Medical Oncology, ESMO .

Вільно володіє англійскою мовою.

 

 

Омельчук Михайло Анатолійович

Посада – асистент

У 1988 році закінчив Київський медичний інститут ім. академіка О.О.Богомольця, ІІ лікувальний факультет, за спеціальністю «лікувальна справа». З 1988 по 1989 рік проходив інтернатуру за фахом «терапія» на базі кафедри терапії КМІ в лікарні №4 м. Києва. Присвоєна кваліфікації лікаря швидкої допомоги. Після проходження спеціалізації за фахом «кардіологія», в 1992 р. присвоєна кваліфікація «лікар – кардіолог». З 1989 по 1998р. працював на КСШМД на посаді виїзного лікаря-кардіолога СКБ. З 1997р. по теперішній час працює на посаді лікаря-кардіолога виїзної бригади клініки “Боріс”. В 2009р. закінчив курс ALS (спеціалізовані реанімаційні заходи) м. Краків , Польща, 2010р. – інструкторський курс ALS , з 2010р. є діючим інструктором ALS Європейської Ради Реанімації. В 2013 р. закінчив курс ITLS (підтримка життя при травмі) в м. Краків, Польща.

З 2013р. – асистент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім.. О.О. Богомольця, з 2015р. – асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця. Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». Відповідальний за навчання лікарів-інтренів в симуляційному тренінговому центрі Інституту післядипломної роботи НМУ імені О.О. Богомольця.