НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра психіатрії та наркології

НАУКОВА РОБОТА

За останнє десятиріччя на кафедрі розроблялася проблема нециркулярних депресій: «Депресії при основних формах психічної та сомато-неврологічної патології» (2009-2011р.р.); «Медико-соціальна реабілітація хворих з депресіями при основних формах психічних та сомато-неврологічних розладів» (2012-2014 р.р.); «Протирецидивна терапія та третинна профілактика нециркулярних депресій при основних формах психічних розладів в період ремісії» (2015-2017 р.р.); «Удосконалення діагностики, лікування та реабілітації комбатантів із тривожно-депресивними розладами та алкогольною залежністю на основі розробки та використання алгоритмів виявлення їх причин,  закономірностей формування,   особливостей клінічної структури і соціально-психологічних дезадаптуючих факторів»; «Невідкладна психіатрична допомога при аутоагресивній поведінці, що асоційована з нециркулярною депресією в осіб із основними формами психічних розладів» (2018-2020 р.р.).

На основі проведених досліджень встановлено походження нециркулярних депресій: біологічні, психологічні та соціальні предиктори виникнення, вивчено їх клінічну структуру,  розроблені диференціально-діагностичні  критерії нециркулярних депресій при  основних формах психічних розладів: шизофренії, дистимії,  невротичних та соматоформних розладах, алкоголізмі, дисциркуляторній енцефалопатії пізнього віку, цілий спектр психопатології, спричиненої аварією на Чорнобильській АЕС, участю у бойових діях на сході України та психічною травматизацією підлітків. Запропоновано та впроваджено як нововведення в систему практичної охорони здоров’я алгоритм  та систему диференційної діагностики, лікування, медико-соціальної реабілітації, протирецидивної терапії та третинної профілактики нециркулярних депресій при вищевказаній патології.

З метою підвищення рівня освіти студентів, магістрів, аспірантів і клінічних ординаторів зазначені розробки вміщено в 12 монографіях, серед яких основна «Нециркулярні депресії»,  11 підручниках і 10 навчальних посібниках, затверджених МОЗ України для вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в публікація, доповідях на вітчизняних і міжнародних конференція.

Станом на 2018 рік професор О.К.Напрєєнко підготував 4 докторів і 20 кандидатів наук.