НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Співробітники

Широбоков Володимир Павлович.

Завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Доктор медичних наук з 1977 р, професор з 1980 р., академік Російської академії медико-технічних наук з 1999 р., академік НАН та АМН України .

Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені академіка О.О.Богомольця в 1965 р. Пройшов всі науково-педагогічні посади на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології (аспірант-асистент-доцент-професор-завідувач кафедри). Працював деканом І медичного факультету, проректором з навчальної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукові інтереси присвячені проблемам медичної вірусології, методологічним питанням, проблемам педагогіки вищої школи. Автор понад 300 наукових публікацій, в т.ч. 38 монографій, підручників і навчальних посібників, 34 патентів на винаходи, 12 навчальних програм.

Протягом багатьох років працював головним позаштатним спеціалістом з мікробіології та вірусології МОЗ України, членом експертної ради з профілактичної медицини ВАК України.

Під керівництвом і за консультативною допомогою В. П. Широбокова захищено 9 докторських і 21 кандидатьська дисертація.

 

 

Войцеховський Валерій Григорович.

Професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Доктор медичних наук з 2003 р.

Кандидат медичних наук з 1982 р.

Професор з 2004 р.

Закінчив Київський медичний інститут в 1973 р.

Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2005 р.), Почесною грамотою МОЗ України (2006 р.).

В 2005 р. отримав подяку від Київського міського голови.

Академік Академії наук вищої освіти України з 2006 р.

Академік Міжнародної академії наук еколлогії, безпеки людини і природи з 2007 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.01 по захисту дисертацій за спкціальностями соціальна медицина, гігієна та професійна патологія, мікробіологія та вірусологія.

 

 

Салата Ольга В’ячеславівна.

Професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Доктор медичних наук з 1991 р.

Кандидат медичних наук з 1978 р.

Доцент з 1987 р.

Професор з 1993 р.

Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут в 1973р.

Член спеціалізованої ради, Вченої ради факультету, атестаційних комісій. Лікар-вірусолог вищої кваліфікації.

Нагородженна Дипломом ВДНГ СРСР (1981 р.); Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2000, 2005, 2010рр.); стипендіат Міжнародної стипендії фірми „Nycomed” (1999-2000 рр.); отримала Подяку Київського міського голови (2005р.).

Наукові та творчі успіхи були відмічені опублікуванням у книзі „Жінки – вчені Києва”(2003).

 

 

 

 

Ліпатнікова Клавдія Іванівна.

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1975році. В 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Епідеміологічні особливості грипу на Україні». Доцент кафедри з 1996 року. Член Апробаційної ради з мікробіології. Відповідальна за учбову роботу на кафедрі.

 

 

 

 

 

Якименко Анатолій Іванович.

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту в 1973 році. Кандидат медичних наук з 1979 р., доцент з 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна чутливість РНК- і ДНК-вмісних вірусів до хімічних сполук з дезінфікуючими властивостями». Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки (2005 р.) та Міністерства охорони здоров’я (2006 р.).

 

 

 

 

 

Шилов Михайло Віталійович.

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. З відзнакою закінчив І медичний факультет Київського медичного інституту в 1989 р. Асистент кафедри з 1991 року. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Імуномоделюючі властивості вакцинних штамів вірусів поліомієліту». Доцент кафедри з 2001 року. Відповідальний за роботу з іноземними студентами на кафедрі мікробіології.

 

 

 

 

 

Бобир Віталій Васильович.

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчив медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2002 р. В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів». Стипендіат Кабінету Міністрів України 2005, 2006 та 2007 року. Доцент кафедри з 2008 р.

Відповідальний за роботу зі студентами медико-психологічного факультету, за виховну та рейтингову роботу на кафедрі, за роботу кафедрального наукового гуртка, є секретарем проблемної комісії НАМН та МОЗ України з мікробіології та вірусології, виконує докторську дисертацію.

 

 

 

Фурман Анатолій Аврамович.

Старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчив Київський медичний інститут у 1954 році. В 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльне вивчення деяких прискорених методів лабораторної діагностики дизентерії і коліентеритів». Старший викладач кафедри з 1971 року. Ветеран Великої Вітчизняної Війни. У 2004 і 2009 рр. нагороджений Почесною грамотою МОЗ України. У 2008 р.отримав подяку від Київського міського голови.

 

 

 

 

Олексієнко Іван Прокопович

Старший викладач кафедри мікробіології, імунології та вірусології. Закінчив біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка в 1965 р. В 1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ультраструктура сіна псу і плов фосфорорганічних сполук на передачу нервового імпульсу». Працює на кафедрі з 1972 р. Відповідальний за функціонування лабораторної електронної мікроскопії.

 

 

 

 

Мельник Валентина Володимирівна.

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила І лікувальний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2002 році. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров’я фахівцями мікробіологічного профілю в умовах реформування»» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2005 року працювала на посаді асистента, з вересня 2017 року обіймає посаду доцента кафедри. У 2016 році отримала Сертифікат Британської ради на рівень мовної підготовки В2 (англійська мова). Відповідальна за навчальну роботу кафедри. Є автором та співавтором 42 наукових праць, 9 методичних розробок.

 

 

 

 

 

Костюк Олена Віталіївна.

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила з відзнакою Київський медичний інститут за спеціальністю „гігієна, санітарія, епідеміологія” в 1989 році. Асистент кафедри з 1995року. Працює над виконанням дисертаціїОсобливості штамів H.pylori, виділених від хворих на виразкову хворобу шлунку, 12-палої кишки та хронічні гастрити” Відповідальна за англомовну форму навчання . Вільно володіє англійською мовою .

 

 

 

 

 

Гриценко Лариса Миколаївна.

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила у 1998 р. Київський університет ім.. Т. Г. Шевченка. Працює асистентом кафедри з 2002 року. В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО». Виконує обов’язки секретаря кафедри.

 

 

 

 

 

 

Єгоров Денис Петрович.

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчив біологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка у 2010 р. за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія». Асистент кафедри з 2010 р. Працює над науковою роботою «Біологічні властивості ентерококів асоційованих з патологічними станами».

 

 

 

 

 

Волощук Олена Михайлівна

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Закінчила біологічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1991 році. Асистент кафедрі з 2006 року. Працює над виконанням дисертації на тему: «Антимікробна дія сполук адамантанового ряду». Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

Дюжикова Олена Михайлівна

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила в 1987 году Архангельску державну медичну академію. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему :«Фізіологічні особливості імунологічної реактивності людини на півночі». На кафедрі працює з 2007 р. Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

 

 

Осипчук Надія Олексіївна

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О.О. Богомольця (з 2010 року). Закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія» у 2010 році. Закінчила факультет післядипломної освіти Державної академії житлово-комунального господарства за спеціальністю «Облік і аудит» у 2010 році. Працює над науковою роботою «Топологія грибів роду Candida в ротовій порожнині».

 

 

 

 

 

Андрюшкова Наталія Григорівна.

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2002 р. Асистент кафедри з 2002 року. Працює над виконанням кандидатської дисертації на тему «Етіологічний та патогенетичний зв’язок між ентеровірусами та гострими порушеннями мозкового кровообігу».

 

 

 

 

 

Захарченко Наталія Володимирівна.

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила біологічний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році. Отримала диплом магістра за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія». Асистент кафедри з 2011 року.

 

 

 

 

 

 

Долінчук Людмила Василівна

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. У 2010 році по закінченню біологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка отримала диплом з відзнакою  за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів» та здобула науковий ступінь «кандидат біологічних наук». З 2010 року працювала на посаді асистента, з вересня 2017 року обіймає посаду доцента кафедри. У 2017 році отримала Сертифікат Британської ради на рівень мовної підготовки В2 (англійська мова). Куратор студентів англомовної форми навчання, відповідальна за ведення англомовної документації на кафедрі. Є автором та співавтором 32 наукових праць, 10 методичних розробок. У 2013 році була лауреатом гранту Президента України для обдарованої молоді.

 

 

 

 

 

Понятовський В.А.

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2009 році. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ентеровіруси в стічних водах міста Києва: видовий склад та біологічні властивості» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2013 року працював на посаді асистента, з 2017 року обіймає посаду доцента кафедри. Відповідальний за роботу наукового гуртка кафедри та виховну роботу кафедри, куратор IV медичного факультету. Є автором та співавтором 34 наукових та навчально-методичних робіт.

 

 

 

 

 

 

Степанова Тамара Федорівна.

Інженер І категорії кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила Ленінградський технологічний інститут в 1973 р. Працює на кафедрі з 1996 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванченко.jpgІванченко Дмитро Анатолійович.

Закінчив КНДУ ім. Т.Г. Шевченка в 2012 р. Має диплом магістра за спеціальністю «мікробіологія». З 2013 р. асистент кафедри.
 

 

 

 

 

 

 

 

Настенко.jpg

Настенко Володимир Борисович.
Закінчив Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова в 2013 р. Має диплом магістра за спеціальністю «вірусологія». З 2013 р. асистент кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русалов.jpg

Русалов Віталій Леонідович.
Закінчив Луганський державний медичний університет в 2005 р. В 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вплив пептидогліканів, тейхоєвих кислот та ліпополісахаридів бактерій на метаболічну активність і апоптоз нейтрофілів і субпопуляцій Т-лімфоцитів in vitro». З 2014 р. асистент кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

Русалов.jpg

Клос Людмила Миколаївна

Асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2003 році. Працює над кандидатською дисертацію на тему «Методика вивчення мікробіології, вірусології та імунології у вищих медичних навчальних закладах з використанням технологій дистанційного навчання». З 2011 року працює на посаді асистента. Помічник куратора фармацевтичного факультету. Є автором та співавтором 2 наукових праць та 3 методичних розробок.