НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Інформація для студентів

 

 

Навчальні та робочі програми 2019

 

Дані для підготовки до іспиту з дисципліни анатомія людини для студентів “Фізична терапія. Ерготерапія.”

 

Дані для підготовки до іспиту з дисципліни анатомія людини для студентів медико-психологічного факультету.

 

Дані для підготовки до іспиту з дисципліни анатомія людини для студентів медичних факультетів.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

 

Пакет для підготовки до ПМК-2

ІСПИТ 2020

Оцінювання

Передекзаменаційні консультації

Поточні консультації

Тематичні плани-лекції стоматологічний ф-т

Тематичні плани-практичних занять стоматологічний ф-т

ТЕСТИ ІСПИТ

Умови допуску

Тематичний план практичних та лекційних занять для студентів медичних факультетів

Графік відпрацювань пропущених практичних занять та перескладання оцінки «2» у весняно-літньому семестрі 2019/2020 навчального року

Календарно-тематичний план лекцій 2019-20 н.р

Календарно-тематичний план практичних занять 2019-2020 н.р.

ІСПИТ 2019

Методика проведення контрольних засобів та умови допуску

Перелік питаннь до іспиту стоматологічного факультету

Перелік практичних навичок

Регламент відпрацювання та СРС

Регламент ПМК

Регламент проведення іспиту

РОЗПОДІЛ ГРУП 2019-20

Розподіл балів-магістри

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

The questions for exam for students of medical faculty