НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти

Історія кафедри

Кафедра терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти створена 1 серпня 2015 року згідно наказу № 459 від 22.06.2015 в структурі Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету имені О.О.Богомольця.

Завідувачем кафедри є доктор медичних наук, професор Губська Олена Юріівна.

З моменту заснування на кафедрі працюють 2 професори – доктори медичних наук, 5 доцентів та 1 асистент – кандидати медичних наук. Всі в икладачі мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію. Крім спеціальності “терапія” та “інфекційні хвороби”, окремі викладачі мають такі спеціалізації як “гастроентерологія”, “пульмонологія”, “гематологія”, “кардіологія”, “ревматологія”.

Кафедра здійснює навчально-виховну, методичну, лікувально-діагностичну та наукову діяльність у сфері післядипломної підготовки лікарів – інтернів за спеціальностями «Внутрішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина», «Інфекційні хвороби» з викладанням на ній дисциплін – внутрішня медицина, загальна практика-сімейна медицина, інфекційні хвороби, (для лікарів-інтернів за спеціальностями «Внутрішні хвороби», «Загальна практика-сімейна медицина», «Інфекційні хвороби».

 

Основним завданням кафедри є:

  • сприяти комплексній підготовці висококваліфікованих кадрів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками, високим рівнем професіоналізму та компетентності зі спеціальності підготовки відповідно до національних освітніх стандартів;
  • забезпечити узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи, розробки методологічної стратегії викладання спеціалізованих дисциплін на основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та практичної підготовки лікарів – інтернів, слухачів, магістрантів, клінічних ординаторів, аспірантів і професорсько-викладацького складу.