НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії

Студентський науковий гурток

Посилання у
соціальних мережах
https://vk.com/ssss4 (ua)
https://www.facebook.com/groups/surgery4.nmu (ua; eng)
Староста студентка ІV курсу медичного факультету №1 Ніколаєнко Софія Ігорівна   ( тел. +380964078913, ел. адреса: snikolaenko.nmu.snt@gmail.com).
Науковий керівник професор, д.мед.н. Василь Васильович Храпач
Місце засідань Республіканська клінічна лікарня МОЗ України (вул. Володимира Винниченка, 9 (раніше Юрія Коцюбинского, 9)
Частота засідань Не рідше 1 разу на місяць

 

gurtok1

Особливості засідань:

Гурток засновано з моменту організації кафедри хірургії №4 у 1998 році. З самого початку роботи гурток набув значної популярності, кількість активних його членів перевищила число у 20 студентів з першого по шостий курс. Клінічні бази: олександрівська лікарня, N9, військовий шпиталь, республіканська лікарня, торакальне відділення та політравми, провідні лікувальні заклади Києва.
Тематика засідань студентського наукового гуртка (СНГ) відповідає напрямкам лікувальної та наукової роботи кафедри хірургії №4. Студенти детально розглядають новітні досягнення в абдомінальній, пластичній та реконструктивній, судинній, ендокринній та торакальній хірургії, а також вивчають основні принципи планування та проведення наукових досліджень, підготовки наукових публікацій та виступів на наукових форумах. Одночасно, гуртківці мають можливість навчитися проведенню та вдосконалити техніку основних хірургічних маніпуляцій під час роботи з органами тварин і хірургічними тренажерами.

gurtok2

Основними напрямами роботи гуртка є:

Навчання базісним знанням у напрямках практичноі хіругіі, науки, експерименту, створення доповідей, медичний менеджмент

– Самостійна робота студентів над теоретичними питаннями загальної, пластичної та серцево-судинної хірургії.

– Виконання науково-дослідної роботи на базі кафедри під керівництвом її наукових співробітників.

gurtok3

gurtok4

– Зустрічі студентів із видатними хірургами України та зарубіжжя (О.О.Шалімов, В.Ф.Саєнко, М.Шефлан ( Ізраіль), А.Шерстин (Швеція), М.Стефанеллі, Д.Ботті, м.Фурньє та іншими. )

– організація сумісних засідань та заходів гуртків

Головний принцип – дати можливість самореалізаціі студентам

Студенти беруть активну участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри за такими напрямками як:

– Серцево-судинна хірургія, хірургічне лікування патології коронарних артерій, аорти, артерій і вен нижніх кінцівок.

– Пластична та реконструктивна хірургія, хірургія молочної залози, лікування транссексуалізму, ліпосакція та ліпофілінг у пластичній хірургії.

– Загальна та абдомінальна хірургія, профілактика та лікування абдомінального злукового процесу.

Експерименти на тваринах

Практичні навички на тваринах та на секційному маиеріалі

Робота в команді: викладач- студент
Протягом роботи гуртка відбуваються:
−       доповіді студентів про проведені реферативні дослідження найактуальніших питань хірургії (визначаються шляхом інтернет голосування у групах СНГ кафедри хірургії №4 та шляхом обговорення на засіданнях);
−       розгляд проміжних та кінцевих результатів студентських наукових робіт;
−       практичні засідання з метою оволодіння хірургічними навичками (н.п. технікою виконання інтрадермального шва);
−       розгляд цікавих та нетипових клінічних випадків у хірургії, обговорення тактики операцій;
−       тренінги із основних принципів правильного проведення досліджень та написання публікацій у міжнародні рецензовані видання;
−       командні змагання для визначення рівня знань із хірургії;
−       клінічні обходи пацієнтів хірургічних відділень.
−       Активна участь в організації та проведенні науково-практичних заходів
−       Зустрічі з видатними вітчизняними та закордонними хірургами та вченими
gurtok5

Випускники університету, в минулому гуртківці, стали хірургами та науковцями, працюють в медичних закладах України, Великобританії , Швеції та США.

gurtok6

Діяльність гуртка тісно пов’язана з роботою СНТ ім. О.А. Киселя і включає організацію проведення секцій на загальнохірургічну тематику, а серцево-судинної і пластичної хірургії на студентських конференціях, що проводяться у нашому університеті.

gurtok7