НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Студентський науковий гурток

Науковий студентський гурток на кафедрі педіатрії післядипломної освіти  працює з 1946 року. Керували роботою гуртка  завідувачі  кафедри, професори, доценти. Останні роки роботою студентського гуртка кафедри керують завідувач кафедри, проф. Марушко Ю.В. та проф. М. І. Борисенко.

 

Щорічно в гуртку працювало від 15 до 28 студентів.  Результати досліджень гуртківців представлялися в доповідях на засіданнях  наукового студентського гуртка,  студентських наукових конференціях, публікаціях.  Щорічно на наукових студентських університетських, республіканських   та міжнародних   конференціях доповідалося 7-15 робіт, які неодноразово відмічалися грамотами. Результати досліджень гуртківців також опублікувано в тезах конференцій і в журналах.

 

Також гуртківці брали участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напрямку «Клінічна медицина»  і були нагороджені дипломами. Гуртківці займали призові місця на інститутському етапі олімпіади «Студенти і науково-технічний прогрес». Успішно брали участь у Республіканському й у Всесоюзному турі цієї олімпіади  та І етапу  Всеукраїнської студентської олімпіади   з дисципліни “Педіатрія”. Науковий студентський гурток кафедри неодноразово нагороджувався Почесною грамотою, як кращий гурток факультету.

 

Активно брали участь у роботі наукового студентського гуртка з  1946 по 2020 роки понад 1000 студентів. Багато хто з них по закінченні інституту(університету) одержали дипломи з відзнакою та були рекомендовані на наукову роботу, продовжили своє вдосконалення в аспірантурі чи клінічній ординатурі (понад 100 студентів). Ряд колишніх активних учасників гуртка працювали або ж працюють у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, НМАПО, НДІ ПАГ, зав. кафедр,  професорами, доцентами, керівниками  науково-дослідних інститутів та підрозділів  науково-дослідних інститутів(проф. Чеботарьова В.Д., академік НАМН України Лук’янова О.М.,   проф. Борисенко М.І., проф.  Марушко Ю.В.,   проф. Іванов Д.І. та ін.).

 

З 2016 року до роботи в гуртку залучаються переважно інтерни. Засідання наукового  гуртка кафеедри проводяться в дитячій клінічній лікарні  №8 м.Києва. Члени  наукового гуртка під керівництвом співробітників кафедри  виконують  індивідуальні  наукові  дослідження теоретичного та клінічного спрямування з гастроентерології, кардіології, імунології, нефрології, патології дітей молодшого віку,  впливу екологічних факторів на стан здоров’я дітей.