НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії післядипломної освіти

Науковий гурток

Науковий студентський гурток при кафедрі існує з 1946 року. Керували роботою гуртка завідувач кафедрою, доценти, досвідчені асистенти. Щорічно працювало від 15 до 28 студентом. При розробці тем студенти, крім літературного огляду, наводять дані власних спостережень над хворими і використовують архівні матеріали клініки. Окремі наукові завдання мають клініко-лабораторний характер. Результати роботи студентом оформляються у виді доповідей, що готувалися під керівництвом професорів, доцентів і асистентів кафедри. Щорічно на наукових студентських факультетських і інститутських конференціях доповідається 8-15 робіт, неодноразово відмічуваних грамотами. Ряд робіт періодично доповідаються на конференціях різного рівня.

Результати робіт гуртківців публікуються в тезах конференцій, а разом з викладачами – у журналах.

Проводяться вечірні клінічні обходи, на яких демонструються хворі і проводиться їх докладний клінічний розбір. В обстеженні хворих активну участь приймають студенти. Робота в гуртку сприяє підвищенню загального рівня медичного розвитку студента.

Науковий студентський гурток при кафедрі неодноразово нагороджувався Почесною грамотою, як кращий кружок факультету.

Активно брали участь у роботі наукового студентського гуртка за 1946-2011 роки понад 1000 студентів. Багато хто з них по закінченні інституту одержали дипломи з відзнакою, рекомендовані на наукову роботу, продовжували своє вдосконалення в аспірантурі чи клінічній ординатурі (понад 100 студентів). Ряд колишніх активних учасників гуртка працювали і працюють у КМІ, КМАПО, НДІ ПАГ асистентами, доцентами і зав. кафедрами (Чеботарева В.Д., Лук’янова Е.М., Васильєва К.Н., Звонарьова Г.Н., Зикова О.Л., Єрьоменко А.А., Костін А.С., Дашковска В.Й., Шульженко Г.І., Вікторов А.П., Борисенко М.И., Марушко Ю.В., Слуквін І.І., Іванов Д.І. та ін..).

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка д.мн.,. професор. Борисенко М.І.