НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Факультет підвищення кваліфікації

З дня заснування на кафедрі проходять курси підвищення кваліфікації викладачі всіх медичних училищ України. Це дає можливість передавати великий досвід в організації стоматологічної допомоги населенню нашої країни. За цю роботу до 2000 року постійно відповідав професор З.С.Василенко, оскільки на протязі 35 років він був головним стоматологом МОЗ України, поєднуючи цю роботу із завідуванням кафедрою. Він брав активну участь в організації та проведенні конференцій, з’їздів стоматологів, які проходили в Україні.

За період 1982-2014 р. пройшли навчання по підвищенню кваліфікації на первинних та повторних циклах більше 1600 слухачів.

На циклі для викладачів первинного навчання більше 1050 слухачів, повторного більше 600 та на циклі для завідувачів відділенням 70 слухачів.

На кожному циклі були складені календарні плани навчання, в яких враховані індивідуальні побажання слухачів з обов’язковим відвідуванням практичних занять, лекцій, семінарських занять, що проводились співробітниками кафедри. Слухачі-викладачі проводили самостійно практичні заняття зі студентами згідно розкладу, які обговорювались на кафедрі в присутності завідувача кафедри та співробітників.

Для виконання випускної роботи слухачі виконували індивідуальний фрагмент навчальної програми з ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології на основі кредитно-модульної системи.

Роботи виконувались під методичним керівництвом співробітників кафедри педагогіки та захищались.