НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Інформація для студентів

 

2020-2021 н.р.

Відеолекції

Графіки консультацій

Методичні рекомендації

Перелік питань до іспиту та регламент оцінювання

Рекомендована література

Тематичні плани

Розклад практичних занять кафедри

Аналітична хімія українською мовою розділ 1

Аналітична хімія українською мовою розділ 2

Аналітична хімія англійською мовою

Загальна та неорганічна хімія українською мовою розділ 2

Загальна та неорганічна хімія для студентів I курсу фармацевтичного факультету з англійською мовою навчання

Медична хімія розділ 2 Спеціальність 227 “Фізична Терапія,Ерготерапія”для студентів 1 курсу медико-психологічного факультету на 2020-2021н.р., I семестр

Медична хімія розділ 2 для студентів 1 курсу стоматологічного факультету, II курсу (мс), спеціальність 221

Медична хімія розділ II для студентів 1 курсу Медико-психологічного ф-ту

Медична хімія розділ II для студентів 1 курсу другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня спеціальностей: 222 «Медицина» та 228 «ПЕДІАТРІЯ» Медико-психологічного ф-ту

Медична хімія розділ II для студентів 1 курсу другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня спеціальностей: 222 «Медицина» та 228 «ПЕДІАТРІЯ»

Інформація у розділ II для студентів медичних факультетів спеціальність 222

 

2019-2020 н.р.

Робочий навчальний план лекційних та практичних занять на період карантину

Графік чергувань викладачів

 

РЕГЛАМЕНТИ СЕМЕСТРОВИХ ІСПИТІВ

 

Регламент повторного навчання

Темплани 2020

Календарно-тематичні плани лекцій 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичні плани практичних 1 семестр 2019-2020 н.р.

Самостійна робота студентів

Розклад практичних занять І семестр 2019-2020

Графік відпрацювань

Графік поточних консультацій

 

Медичні факультети

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (молодші спеціалісти)

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія» 228 «Педіатрія»

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія» 222 «Медицина»

Робочий зошит для самостійної роботи

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

Графік проведення ПМК

 

Стоматологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії (мс

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (мс)

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія», «Стоматологія

Методичні вказівки до самостійної роботи з медичної хімії

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

Графік проведення ПМК

Графік проведення ПМК (для іноземних студентів)

 

Медико-психологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія», 225 «Медична психологія»

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

 

Фармацевтичний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Неорганічна  хімія №2 

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2 (РУ)

Завдання до іспиту з курсу Неорганічна  хімія

Методика оцінювання іспиту з курсу Неорганічна  хімія

Графік передекзаменаційних консультацій з курсу Неорганічна  хімія

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Аналітична  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Аналітична  хімія №2

Методика оцінювання іспиту з курсу Аналітична  хімія

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»  226  “Фармація 

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101  («Фармація» бакалаври) (термін навчання 2,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101 («Медицина», «Фармація» друга вища освіта) (термін навчання 4,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті»

Навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми сучасної фармацевтичної освіти»

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (5,5 років)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років, друга вища освіта)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років “Медицина”)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років „Фармація”)

Навчальна програма з дисципліни «Аналітична хімія» 226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»  226  “Фармація”

Календарно – тематичний план з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»

Календарно – тематичний план з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» (заочна форма)

Календарно – тематичний план СРС з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»

Регламент прийому відробок практичних занять з Фізичної та колоїдної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з Аналітичної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з Неорганічної хімії

 

Графік відпрацювань навчальних занять

Графік консультацій  

Розклад практичних занять, розподіл груп та лекційних потоків на кафедрі

Графік ПМК

Графік перескладання ПМК