НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Інформація для студентів

Регламент повторного навчання

Темплани 2020

Календарно-тематичні плани лекцій 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичні плани практичних 1 семестр 2019-2020 н.р.

Самостійна робота студентів

Розклад практичних занять І семестр 2019-2020

Графік відпрацювань

Графік поточних консультацій

 

Медичні факультети

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (молодші спеціалісти)

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія» 228 «Педіатрія»

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія» 222 «Медицина»

Робочий зошит для самостійної роботи

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

Графік проведення ПМК

 

Стоматологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії (мс

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії (мс)

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія», «Стоматологія

Методичні вказівки до самостійної роботи з медичної хімії

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

Графік проведення ПМК

Графік проведення ПМК (для іноземних студентів)

 

Медико-психологічний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу медичної хімії

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу медичної хімії

Навчальна програма з дисципліни «Медична хімія», 225 «Медична психологія»

Рекомендована література з дисципліни «Медична хімія»

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю

Регламент прийому відробки лекцій

Регламент прийому відробок практичних занять

Приклад письмової модульної роботи

 

Фармацевтичний факультет

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Неорганічна  хімія №2 

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Неорганічна  хімія №2 (РУ)

Завдання до іспиту з курсу Неорганічна  хімія

Методика оцінювання іспиту з курсу Неорганічна  хімія

Графік передекзаменаційних консультацій з курсу Неорганічна  хімія

Календарно – тематичний план лекцій з курсу Аналітична  хімія №2

Календарно – тематичний план практичних занять з курсу Аналітична  хімія №2

Методика оцінювання іспиту з курсу Аналітична  хімія

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»  226  “Фармація 

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101  («Фармація» бакалаври) (термін навчання 2,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 7.12020101 («Медицина», «Фармація» друга вища освіта) (термін навчання 4,5 р.)

Навчальна програма з дисципліни «Компетентнісний підхід у фармацевтичній освіті»

Навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми сучасної фармацевтичної освіти»

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (5,5 років)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років, друга вища освіта)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років “Медицина”)

Навчальна програма з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  226  “Фармація” (термін навчання 4,5 років „Фармація”)

Навчальна програма з дисципліни «Аналітична хімія» 226  “Фармація”

Навчальна програма з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»  226  “Фармація”

Календарно – тематичний план з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»

Календарно – тематичний план з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» (заочна форма)

Календарно – тематичний план СРС з дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків»

Регламент прийому відробок практичних занять з Фізичної та колоїдної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з Аналітичної хімії

Регламент прийому відробок практичних занять з Неорганічної хімії

 

Графік відпрацювань навчальних занять

Графік консультацій  

Розклад практичних занять, розподіл груп та лекційних потоків на кафедрі

Графік ПМК

Графік перескладання ПМК