Bogomolets National Medical University
HONOR, MERCY, GLORY

Department of Prosthetic Dentistry

Student scientific circle

Meetings of the circle on dental orthopedics are held on the 2 nd Wednesday at the room № 209 at 4 PM at the department of dental orthopedics.

Curators: Candidates of medical science Tyshko D.F.

Guscha D.K.

Second week:

26 .0 1 – 28 .0 1 ; 7 .0 2 – 11 .0 2 ;

21 .0 2 – 25 .0 2 ; 07 . 03 – 11 . 03 ;

21 . 03 – 25 . 03 ; 04 . 04 – 08 . 04 ;

18 . 04 – 22 . 04 ; 02 . 05 – 06 . 05 ;

16.05 – 20.05; 30.05- 03.06

THE LIST OF

students worked at the dental orthopedics department of students hospital within the dental meical center of NMU

 

Student’s full name

Year of studying/group

1

Iriychyk Ivan Dmytrovych

IV/ 4

2

Ridchenko Vladyslav Yriyovych

IV/5

3

Plyska Vladyslav Viktorovych

IV/5

4

Dychakovs’ka Alina Evgenivna

IV/5

5

Stankevych Sergiy Yriyovych

IV/5

6

Parikova Anna Oleksandrivna

IV/ 17

7

Kachur Tetyana Volodymirivna

IV/ 17

8

Kulynych Mariya Oleksandrivna

V/ 1

9

Kaz’ko Igor Vyktorovych

V/ 1

10

Voznyi Dmytro Sergiyovych

V/ 1

11

Minchenko Svitlana Anatoliyvna

V/ 14

12

Odainyk Igor Vyktorovych

V/ 14

13

Nikolaichuk Viktoriya Mykolaivna

V/ 19

14

Moldovan Kateryna Valeriyvna

V/ 19