Bogomolets National Medical University
HONOR, MERCY, GLORY

Department of urology

Scientific research

During the functioning of the department the research activities of the department were diagnosis and treatment of inflammatory diseases of the kidneys, kidney stones surgery , urogynecology systems , plastic and reconstructive urology , functional diagnosis and radiological methods of examination of urogenital organs termodiagnostic and ultrasonic methods in urology. Proceedings have great influence on the development of functional and clinical medicine. Based termodiagnostic Ukrainian lab and offices vitro destruction of kidney stones for the first time in Ukraine, a new transaction and offered special instruments to remove the prostate tumor , classification of precancer and cancer of the prostate and bladder. Design and implementation of radioisotope examination methods (computerized dynamic) embolization of renal artery in tumors of the kidney. Developed and implemented a new methodology adenomectomy , which gave great medical and socio- economic impact. The original methods of surgical removal of staghorn kidney stones and prostate adenoma electrocision to open the bladder in patients with a high degree of operational risk. Developed and implemented methods for hemodialysis and enterosorbtion in some urological diseases , the new methodology transvesical fistulografy.

The research activities of the department at this stage is to develop new and optimize existing methods for diagnosing diseases of the genitourinary system based on the use of minimally invasive medical technologies , the study of pathogenetic mechanisms lesions of the kidneys and urinary tract , the development of new methodological approaches to the treatment of diseases of the genitourinary system , the study of male factor etiopathogenetical infertility , features pathospermia in excretory- toxic infertility, chromosomal aberrations and state – ubikvitin proteoliz system infertility men of reproductive efficiency of surgical treatment of varicocele , obstructive azoospermia , the development of marital infertility treatment algorithm .

Theses :

Литвиненко Роман Анатолійович „ Вплив хронічного простатиту на розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози , ускладнену гострою затримкою сечі ”. Офіційний захист дисертації 14.02.2012 року.

Клименко Ярослав Миколайович „Обгрунтування тактики лікування хворих з гострою затримкою сечі, обумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози”.  Офіційний захист дисертації 19.09.2012 року.

Нікітін Олег Дмитрович „Патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики захворювань у чоловіків, що призводять до подружнього безпліддя”. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук заплановано у 2011 році. Термін виконання – 2015 рік.

Scientific publications 2012-2013  

1. Урологія / за ред. С.П.Пасєчнікова.- Вінниця: Нова Книга, 2013.- 432 с.

2. Pasiechnikov S.P., Nikitin O.D., Lytvynenko R.A., Klimenko Y.M. et al. Urology. Study Guide for Practical Work for Medical Students // Vinnytsia, Nova Knyha.- 2012.-  172 p.

Articles in the press 2012-2013

Scientific publications 201 1 -201 2 рр.

Magazines issued with department staff

Patents

   Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П.,Нікітін О.Д., Литвиненко Р.А., Чуйко О.О., Геращенко І.І. Спосіб лікування сечового міхура // Патент на корисну модель № 11324.- Бюл. № 19, 2005 р.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Спосіб діагностики урогенітальних інфекцій у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 35799.- Бюл. № 19, 2008 р.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Попов В.О., Клименко Я.М. Спосіб лікування гострої затримки сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 35866.- Бюл. № 19, 2008 р.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М., Глєбов А.С. Спосіб прогнозування ефективності консервативного лікування гострої затримки сечовипускання у хворих на гіперплазію передміхурової залози // Патент на корисну модель № 41518.- Бюл. № 10, 2009 р.

Пасєчніков С.П., Возіанов С.О., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Спосіб прогнозування стану хворого на сечокам’яну хворобу, який має нефростому» // Патент на корисну модель № 56043.- Бюл. № 24, 2010;

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. «Спосіб прогнозування ефективності консервативного лікування хворих з гострою затримкою сечі, обумовленою гіперплазією передміхурової залози» // Патент на корисну модель № 60225.- Бюл. № 11, 2011.

Publications of the Department of Urology

 

Published books, textbooks and books: 

Амосова К.М., Безродний Б.Г., Бурʼянов О.А., Венцьковський Б.М.. Невідкладна медична допомога // Навчальний посібник за ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленка.- К.: Медицина, 2006.- 632 с. (разд. XYI. Невідкладні стани в урології / О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков.- с. 415-429).

Возианов А.Ф., Пасечников С.П. Неотложная медицинская помощь / Под ред. Ф.С.Глумчера, В.Ф.Москаленко.- К.: Медицина.- 2008.- 664 с.

Возианов А.Ф., Шалимов С.А., Гриневич Ю.А. Справочник по онкологии.- Київ: «Здоров’я».- 2008.- 576 с.

Возианов А.Ф., Сеймивский Д.А. Нейрогенные дисфункции моченого пузыря у детей.- Киев, 2009.- 84 с.

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В.. Комплексне лікування хворих на гостий бактеріальний простатит // Інформаційний лист.- 2009.- Вип. 1 з проблеми «Урология».

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Купірування ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу // Інформаційний лист.- 2009.- Вип. 2 з проблеми «Урология». Урологія.

Діючі протоколи надання медичної допомоги // Науково-методичне видання // за редакцією д.м.н., професора С.П. Пасєчнікова. – К.: ТОВ «Доктор-медіа», 2011. – 626 с.

Політравма: хірургія, травматологія, анестезіологія, інтенсивна терапія. // Учебное издание под ред. Ф.С.Глумчера, П.Д.Фомина, Е.Г.Педаченка.- К.: Медицина, 2012.- 632 с. (Глава 7. Травмы органов мочеполовой системы / О.Ф.Возіанов, С.П.Пасєчніков, А.К.Бутенко.- с. 414-460).

Publications of the Department of Urology in 2006-2008: 

а) in Ukrainian journals:

1.Возіанов О.Ф., Сердюк А.М., Гуліч М.П. Закон України про дитяче харчування: реалії та актуальність змін // Журнал АМНУ.- 2009.- № 2.- С. 324-330.

2.Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 165-річчя Національного медичного університету ім. акад. О.О.Богомольця // Урологія.- 2006.- № 2.- С. 75-78.

3.Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Андрийчук В.О. Динаміка госпітальної захворюваності на гострий пієлонефрит у хворих цукровим діабетом // Ліки України.- 2007.- № 111.- С. 86-88.

4.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Литвиненко Р.А. Застосування бігафлону при гострому пієлонефриті // Мистецтво лікування.- 2007.- № 7.- С. 46-48.

5.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Литвиненко Р.А. Застосування препарату Спарфло при лікуванні гострого неускладненого пієлонефриту // Здоровье мужчины.- 2007.- № 3.- С. 116-118.

6.Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Андрийчук В.О. Діагностичне та прогностичне значення критеріїв диференціювання стадій гострого пієлонефриту // Здоровье мужчины.- 2007.- № 3.- С. 16-18.

7.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Досвід застосування препарату Диклобер (диклофенак натрію) у формі свічок у комплексному лікуванні хворих на гострий бактеріальний простатит // Там же.- С. 70-73.

8.Пасечников С.П., Митченко Н.В. Современные аспекты цитратной терапии при мочекаменной болезни. Опыт применения препарата Уралит-У // Там же.- С. 109-113.

9.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П.. Сайдакова Н.О. Проблеми раку передміхурової залози в Україні // Здоровье мужчины.- 2007.- № 4.- С. 161-164.

10.Возианов А.Ф., Пасечников С.П., Клименко Я.Н., Грицай В.С. Открытая простатэктомия в хирургическом лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Здоровье мужчины.- 2008.- № 1.- С. 196-199.

11.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. Вплив хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника на симптоми нижніх сечовивідних шляхів у хворих із доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Здоровье мужчины.- 2008.- № 2.- С. 176-179.

12.Пасєчніков С.П. Європейська школа урології-2008 // Здоровье мужчины.- 2008.- № 3.- С. 10-12.

13.Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. Прогнозування результатів застосування тамсулозину для відновлення сечовипускання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Здоровье мужчины.- 2008.- № 3.- С. 118-123.

14.Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Застосування препарату Дексалгін ін’єкт у комбінації з дротаверином для купірування ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Здоровье мужчины.- 2008.- № 4.- С. 136-140.

15.Паcечников С.П. Фитотерапевтические препараты в лечении пациентов с ДГПЖ // Здоров’я України.- 2008.- № 19.- С . 29.

б ) in international journals:

Pasechnikov S.P., Nikinin O.D., Litvinenko R.A. Our experience in treatment of chronic cystitis in acute stage using adiupressin // Forum Urodynamicum: 17th annual meeting, 9-11 March 2006, Mannheim/Heidelberg. http://www.forum-urodynamicum.de/htm/Programm-06.pdf. Pasiechnikov S.P., Nikinin O.D., Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Silics application in treatment of chronic cystitis // IDMS “Modern pharmacotherapy” with 16 th Annual Assembly of IMAB, 4-7 May 2006, Varna, Bulgaria. Vozianov A., Stasyk O., Krasovska O. Glucose-Induced Production of Recombinant Proteins in Hansenula polymorpha Mutants Deficient in Catabolite Repression // Biotechnology and bioengineering.- 2007.- Vol. 9, N 9.- P. 32.

Pasiechnikov S.P., Nikinin O.D., Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Application of silics in treatment of chronic cystitis // Forum Urodynamicum: 19th annual meeting, 7-8 March 2008, Amsterdam. http://www.forum-urodynamicum.de/htm/Programm-08.pdf. Vozianov A., Kvasha S., Gordiyuk V., Kondratov A. et al. Hypermethylation of the 5’CpG island of the FHIT gene in clear cell renal carcinomas // Cancer Letters.- 2008. Vozianov A.F., Pasiechnikov S.P., Gritsay V.S. Identification of the urogenital infection pathogens in genital excreta and prostatic tissue in patients with benign prostatic hyperplasia // Europen Urology Supplements.- 2008.- Vol. 7, N 3.- P. 94.

Lytvynenko R.A., Geraschenko I.I. Treatment of chronic cystitis using intravesical silics // 4th international consultation for urinary incontinence, 5-8 July 2008, Paris. – http://www.urotodayinternationaljournal.com. Зроблено доповідей на з ’ їздах , конференціях , симпозіумах : а ) українських : Возіанов О . Ф ., Пасєчніков С . П ., Грицай В . С . Ідентифікація збудників урогенітальних інфекцій в генітальних екскретах і тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / Матеріали ювілейної науково – практичної конференції .- Харків, 20-21 вересня 2007.- С. 24-25.

Пасєчніков С.П., Геращенко І.І., Литвиненко Р.А. Застосування силіксу у комплексному лікуванні хворих на хронічний цистит у стадії загострення // Там же, с. 86-87.

Пасєчніков С.П., Попов В.О., Клименко Я.М. Консервативне лікування гострої затримки сечі у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози Омніком // Там же, с. 88. Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М. Прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / Матеріали Всеук. наук.-практ конф. «Актуальні питання урології».- 23-24 жовтня 2008 р., м. Чернівці.- С. 3-7.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. Зв’язок хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника з симптомами нижніх сечовивідних шляхів у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, с. 70-71.

Publications of the Department of Urology in 2009

 

a) in Ukrainian journals:

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С. «Зв’язок інфікованості збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, з виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози» // Журнал Академії медичних наук України.- 2009.- Т. 15, № 3.- С. 568-573.

Пасечников С.П., Митченко Н.В. Эффективность цитратной терапии при мочекаменной болезни. Опыт применения препарата Уралит-У // Здоровье мужчины.- 2009.- № 2.- С. 125-129.

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Ципрофлоксацин в терапії інфекцій сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів // Здоровье мужчины.- 2009.- № 1.- С. 128-134.

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Динаміка ефективності та рівня організації спеціалізованої допомоги пацієнтам із сечокам’яною хворобою в Україні // Здоровье мужчины.- 2009.- № 1.- С. 164-171.

Возіанов О.Ф., Сеймівський Д.А. Аналіз урологічної допомоги дітям в Україні за 2008 рік / Праці 9-ої наук.-практ. конф. дит. урологів.- Львів, 2009.- С. 3-10.

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Сечокам’яна хвороба в аспекті госпіталізованої захворюваності» // Урологія.- 2009.- Т.13, № 3.- С.5-17.

Пасечніков С.П. «К пониманию механизма действия препарата Уралит-У» // Здоровье мужчины.- 2009.- № 4.- С. 63-65.

Пасечников С.П. «Современное состояние урологии в Украине» // Здоровье Украины.- 2009.- № 8.- С. 4.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. «Динаміка захворюваності та поширеності сечокам’яної хвороби серед дорослого населення України» // Здоровье мужчины.- 2010.- № 2.- С. 17-24.

Пасечников С.П. «Место ингибиторов 5α-редуктазы в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы» // Урологія.- 2010.- Т. 10, № 2.- С. 31-37. Никитин О.Д. Бесплодный брак в Украине: перспективы и тенденции // Здоровье мужчины.- 2009.- № 4.- С. 211-215.

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Нові аспекти лікування та профілактики безпліддя // Здоровье женщины.- 2009.- № 9.- С. 175-176.

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В. Стан мукозального імунітету урогенітального тракту у хворих на гострий пієлонефрит за наявності молі кутів // Урологія.- 2009.- № 1.- С . 16-22.

б ) in international journals :

Vozianov O.F., Pasiechnikov S.P., Gritsay V.S. Influence of chronic inflammatory process of prostate and urethra on clinical course of benign prostatic hyperplasia // European Urology Supplements. 24th Annual EAU Congress // Abstracts // Stockholm, 17-21 March 2009.- N 349.

Publications of the Department of Urology in 2010-2011

а ) in Ukrainian journals :

Пасєчніков С . П ., Сайдакова Н . О ., Грицай В . С . Динаміка і концепція розвитку урологічної служби в Україні / Матеріали з ’ їзду Асоціації урологів України .- Одеса, 16-18 вересня 2010.- С. 7-9.

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Глєбов А.С. Сучасний стан проблеми інфекції нирок та сечовивідних шляхів в Україні // Там же, с. 72-74.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С. Вплив інфікованості збудниками різного таксономічного походження на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Там же, с. 75-79.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С., Литвиненко Р.А. Особливості іфікованості хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Там же, с. 80-84.

Пасєчніков С.П., Глєбов А.С. Селективные фитомолекулы в лечении и профилактике инфекций мочевыделительной системы // Там же, с. 91-94.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., А.В.Руденко, Мітченко М.В. Гострий пієлонефрит у жінок репродуктивного віку, чинники запального процесу нирок й фактори, що сприяють його розвитку // Там же, с. 97-102.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Глєбов А.С. Застосування Лефлоцину при лікуванні гострого бактеріального простатиту // Там же, с. 103-108.

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Ухаль М.І. Використання санаторно-курортного лікування в профілактиці рецидивів у хворих на сечокам’яну хворобу // Там же, с. 235-236.

б) in international journals :

Vozianov O.F. Pasiechnikov S.P., Romanenko A.M., Lytvynenko R.A. Patomorphologic peculiarities of prostate gland tissue removed during operation in patients with benign prostatic hyperplasia complicated with acute urinary retention // Актуальні питання нейроурології: Мат-ли уродинамічного форуму, 25-26 лютого, 2011 р., м. Мьоншенгладбах. – Мьоншенгладбах : [в.], 2011. – С. 18.

Надруковано статей та тез: а) в українських журналах: Пасечников С.П. Съезд урологов Украины. Секционное заседание «Воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей» // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3 .- С. 18-20.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Грицай В.С, Мітченко М.В., Литвиненко Р.А., Романенко А.М. Патоморфологічні особливості хронічного простатиту у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3 .- С. 147-150.

Пасечников С.П. Каковы отличия современных лекарственных форм α-адреноблокаторов для лечения симптомов нижних мочевых путей (СНМП) при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)? В чем разница между оригинальными и генерическими препаратами? // Здоровье мужчины.- 2010.- № 4.- С. 27-29.

Пасечников С.П. Рекомендации для пациентов с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей // Там же.- С. 119.

Возіанов С.О., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Визначення факторів та ймовірності розвитку гострого пієлонефриту в процесі стаціонарного лікування пацєнтів із сечокам’яною хворобою // Там же.- С. 142-147.

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. Оцінка адекватності раціонального планування стаціонарної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу // Урологія.- 2010.- Т. 14, № 4.- С. 9-13.

Никитин О.Д. Возможности антигомотоксической терапии экскреторно-токсического бесплодия у больных хроническим простатитом // Здоровье мужчины.- 2010.- № 2.- С. 229-232.

Нікітін О.Д. Андрологічні аспекти безплідного шлюбу: стан проблеми, епідеміологія, класифікація (огляд літератури) // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3.- С. 218-223.

Горпинченко И.И., Никитин О.Д. Бесплодный брак. Новые реальности // Здоровье мужчины.- 2010.- № 3.- С. 214-217.

Нікітін О.Д. Сучасні методи гормональної корекції чоловічого безпліддя // Здоровье женщины.- 2010.- № 4.- С. 151-152.

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Грицай В.С, Литвиненко Р.А., Глєбов А.С. Вплив інфікованості Chlamidia trachomatis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Імунологія та алергологія. – 2011. – № 4. – С. 103-104.

Пасечников С.П. Рекомендации для пациентов с воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей // Medical Nature Природная медицина.- № 5, Январь, 2011.

Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 170-річчя Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Історія кафедри урології // Здоровье мужчины.- 2011.- № 1.- С. 17-20.

Горпинченко И.И., Пасечников С.П., Романюк М.Г., Грицай В.С., Гурженко А.Ю. Левофлоксацин в лечении осложненных инфекций мочевых путей и острого пиелонефрита // Там же.- С. 117-125.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Клименко Я.М., Попов В.О. Фактори прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Там же.- С. 126-130.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д., Попов В.О. До 170-річчя Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. 130 років з дня народження професора А.А.Чайки // Урологія.- 2011.- Т. 15, № 2.- С. 5-8.

Пасечников С.П., Сайдакова Н.А., Грицай В.С., Кузнецов В.В. Мониторинг видового спектра возбудителей инфекций мочевыводящих путей и их чуствительности к антибактериальным препаратам в урологическом отделении // Там же.- С. 9-16.

Пасєчніков С.П., Литвиненко Р.А. Вплив інфікованості умовно-патогенними мікроорганізмами на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Там же.- С. 17-23.

Пасечников С.П., Зайцев В.И., Антонян И.М., Крючкова О.Н. Реальная практика выбора тактики лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в Украине и ее соответствие международным протоколам // Здоровье мужчины.- 2011.- № 2.- С. 21-28.

Нікітін О.Д. Результати досліджень етіологічних факторів інфертильності // Здоровье мужчины.- 2011.- С. 134-136.

Никитин О.Д., Гонтарь Ю.В., Ильин И.Е. Хромосомные аберрации в кареотипе и половых клетках мужчин с нарушением репродуктивной функции // Здоровье мужчины.- 2011.- № 2.- С. 161-164.

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Етіопатогенетичні аспекти безплідного шлюбу // Здоровье женщины.- 2011.- № 1.- С. 58-60.

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Діагностика безпліддя в сучасних умовах // Здоровье женщины.- 2011.- № 2.- С. 84-87.

Нікітін О.Д., Жабіцька Л.А. Спайкова хвороба: вплив на репродуктивну функцію. Шляхи подолання // Здоровье женщины.- 2011.- № 3.- С. 93-95.

Никитин О.Д., Токтарь Ю.В., Ильин И.Е., Жабицкая Л.А. Роль цитогенетического исследования пациенток с нарушениями репродуктивной функции // Здоровье женщины.- 2011.- № 3.- С. 162-165.

б ) in collections of scientific works:

Возіанов О . Ф ., Пасєчніков С . П ., Байло В . Д ., Бухалов Ю . В . Перший досвід викладання урології за кредитно – модульною системою організації навчального процесу // В збірнику « Матеріали Всеукр . навч .- наукової конференції з міжнародною участю (впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навч. закладах України: результати, проблеми та перспективи, 20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль).- 2010.- С. 122-123.

Возіанов О.Ф., Пасєчніков С.П., Байло В.Д. Фахова підготовка студентів на кафедрі урології в умовах кредитно-модудьної організації навчального процесу // В збірнику «Матеріали Всеукр. навч.-наукової конференції з міжнародною участю (впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навч. закладах України: результати, проблеми та перспективи, 12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль).- 2011.- С. 197.

Литвиненко Р. А. Визначення патоморфологічних особливостей у видаленій тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних хворих: Мат-ли наук.-практ. конф., 24-25 березня, 2011 р., м. Київ. – Київ : [б. в.], 2011. – С. 73-74.

Литвиненко Р. А. Вплив хронічного запального процесу передміхурової залози та сечівника та збудників різного таксономічного походження на розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання експериментальної, клінічної та профілактичної медицини: Мат-ли наук.-практ. конф., 17-18 травня, 2011 р., м. Вінниця. – Вінниця : [в.], 2011. – С. 92-93.

Литвиненко Р. А. Ідентифікація збудників урогенітальних інфекцій в генітальних екскретах і тканині передміхурової залози хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі // Актуальні питання андрології та урології: Мат-ли наук.-практ. конф., 26-27 травня, 2011 р., м. Київ. – Київ : [в.], 2011. – С. 76-77.

д) foreign journals:

Vozianov O.F. Pasiechnikov S.P., Romanenko A.M., Lytvynenko R.A. Patomorphologic peculiarities of prostate gland tissue removed during operation in patients with benign prostatic hyperplasia complicated with acute urinary retention // Актуальні питання нейроурології: Мат-ли уродинамічного форуму, 25-26 лютого, 2011 р., м. Мьоншенгладбах. – Мьоншенгладбах : [в.], 2011. – С. 18.

Publications of the Department of Urology in 2012

a) Article in Ukrainian journals:

Пасєчніков С . П ., Мітченко М . В ., Грицай В . С . Зв ʼ язок інфікованості Chlamidia trachomatis з особливостями клінічного перебігу захворювання та виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Науково – практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 27-28.

Пасєчніков С.П., Руденко А.В., Мітченко М.В., Корніліна О.М., Кругліков В.Т. Перебіг гострого пієлонефриту на тлі запальних захворювань статевих органів у жінок репродуктивного віку // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 29-30.

Пасєчніков С.П., Глєбов А.С. Вплив інфікованості Trichomonas vaginalis на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 30-32.

Пасєчніков С.П. Современные подходы к терапии СНМП // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Іноваційні аспекти технологій в урології” 22-23 березня 2012 р., Київ. – Київ, 2012. – С. 43-46.

Пасечников С.П. Сила растений подтвержденная временем и опытом // Medical Nature Природная медицина.- № 2, – 2012. – С. 9-10.

Пасєчніков С.П., Мітченко М.В., Нашеда С.В. Туберкульоз статевих органів у чоловіків // Медицинские аспекты здоровья мужчины.– 2012,– № 1. – С. 9-12.

Пасєчніков С.П., Попов В.О. Фітопрепарати в лікуванні урологічних і нефрологічних захворювань // Медицинские аспекты здоровья мужчины.– 2012,– № 1. – С. 76-81.

Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Попов В.О., Клименко Я.О. Прогнозування ефективності консервативного лікування пацієнтів із гострою затримкою сечі, зумовленою доброякісною гіперплазією передміхурової залози // Здоровье мужчины. – 2012. – № 1. – С. 17-22.