УНІВЕРСИТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ АБІТУРІЄНТІВ ЗІ СХОДУ УКРАЇНИ

11.07.2014
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
радо зустрічає абітурієнтів з усіх областей України та з-поза її меж.
 
ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, АР КРИМ!
 
Сьогодні Університет – це, перш за все, високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України, який об’єднує
12 факультетів, 79 кафедр, 3 НДІ.
Високий рівень підготовки фахівців забезпечується потужним кадровим потенціалом, інноваційними технологіями організації та здійснення навчально-виховного процесу, інтеграцією освітньої, наукової та лікувальної діяльності, широкою міжнародною співпрацею, сучасною матеріально-технічною базою, формуванням активної громадянської позиції.
НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт із реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України.
У закладі працює понад 1200 викладачів, з яких: 27 – дійсних членів та член-кореспондентів державних, 31 – громадських академій наук України, 31 – зарубіжних академій, 37 – міжнародних наукових організацій та асоціацій, 66 лауреатів Державної премії України та іменних премій, 95 заслужених діячів науки та техніки, заслужених працівників освіти, заслужених лікарів України тощо.
Викладання ведуть 133 професори, 181 доктор наук, 354 доценти та 762 кандидати наук.
Університет першим у державі перейшов на підготовку лікаря за новою методологією – європейською кредитно-трансферною системою (ECTS).
Унікальний міжнародний освітній документ – Diploma Supplement, як Додаток до диплому європейського зразка, протягом останніх 3-х років отримали майже 2000 студентів.
В Університеті навчаються близько 14 тис. студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів(провізорів)-інтернів, у т.ч. 1340 іноземних громадян.
За останні роки більше 100 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади та наукових конкурсів МОН України.
За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, у т.ч. понад 3000 – з числа іноземних громадян з 64 країн.
Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізор в Україні – випускник НМУ.
У 2014 р. на кафедри Університету працевлаштовано 24 найкращих випускників.
 
 
Клінічні кафедри Університету розташовано на 142 базах, де розгорнуто 8,4 тис. ліжок, щорічно лікуються близько 150 тис. хворих, проводиться до 70 тис. оперативних втручань, приймається 15 тис. пологів.
До Стоматологічного медичного центру здійснюється понад 250 тис. відвідувань у рік.
У 2011 р. НМУ приєднався до Magna Charta Universitatum – Великої хартії університетів (Італія, м. Болонья). Заклад має понад 100 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями, є співзасновником Європейського міжуніверситетського центру науки
та співробітництва (Італія), Східно-Європейської мережі університетів (Польща), учасником 27 освітніх, 53 наукових та 28 грантових міжнародних проектів.
Університет є співвиконавцем проекту ЄС TEMPUS «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах Східного партнерства».
Спільно з Каролінським інститутом (Швеція), Ланьчжоуським університетом (КНР) та Університетом традиційної китайської медицини Ганьсу (КНР) реалізуються навчально-наукові програми з підготовки молодих вчених.
Значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування,
різнобічному вихованню майбутніх фахівців.
Активно працюють 22 колективи художньої самодіяльності (у т.ч. 7 – народних), 19 спортивних секцій.
В НМУ навчаються видатні спортсмени: переможці міжнародних та всеукраїнських змагань, заслужені майстри спорту України.
Багатоаспектна діяльність закладу висвітлюється на web-сайті, в університетській газеті «Медичні кадри», профільних виданнях та ЗМІ.
Згідно з рейтингом за проектом ЮНЕСКО «ТОП 200 Україна» у 2014p. НМУ посів VIII місце серед ВНЗ України.
 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
ЧЕКАЄ ВАС І ПРОПОНУЄ СВОЮ ПІДТРИМКУ!