(УКР) ПРО ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПЕРЕВЕДЕНИМ З ДНМУ ТА ЛДМУ СТУДЕНТАМ

11.10.2016