МАЙБУТНЄ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ – В НАДІЙНИХ РУКАХ!

24.03.2015

24 березня 2015 р. у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця  відбувся ІІ тур  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Профілактична медицина» в 2014/2015 н.р.   

Згідно з наказом МОН України НМУ імені О.О.Богомольця  визначено базовим закладом з проведення ІІ туру Конкурсу, в ньому створено галузеву конкурсну комісію, яку очолює ректор, член-кореспондент НАМН України, професор Амосова К.М.

Члени  галузевої конкурсної комісії за результатами рецензування представлених на Конкурс робіт авторам кращих з них надіслали запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи. До участі в очному етапі ІІ туру було рекомендовано 20 наукових робіт, авторами яких стали 27 студентів з  10 ВНЗ з усіх регіонів України.
 
Тематична палітра наукових досліджень була надзвичайно широкою і охоплювала питання профілактики хронічних неінфекційних захворювань, у т.ч.  хвороб системи кровообігу, боротьби з особливо небезпечними хворобами, зокрема туберкульозом та СНІД, скорочення поширеності чинників ризику розвитку хронічної та інфекційної патології, формування здорового способу життя, грудного вигодовування, удосконалення організації медичної допомоги,  медичної реабілітації, а також гігієнічної оцінки атмосферного повітря, особливостей накопичення цезію-137 в об’єктах довкілля, епідеміологічного аналізу поліморфізму генів, епідеміолого-клінічних особливостей діареєгенних ешерихіозів, соціально-демографічних характеристик госпіталізованих з вірусними гепатитами та ін.

Враховуючи належний рівень підготовки наукових робіт і високий рівень їх представлення, визначення переможців Конкурсу було досить складним завданням. Склад журі включав провідних фахівців у галузі профілактичної медицини, завідувачів кафедр та професорів НМУ імені О.О.Богомольця  та інших ВНЗ України. Критеріями оцінки наукових робіт було визначено актуальність та новизну роботи, методологію та методику проведення досліджень, логіку, послідовність та повноту викладу матеріалу, практичну значущість поданих висновків, самостійність проведеного дослідження, а також оформлення та представлення  презентації.

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт прийняла  рішення щодо визначення переможців.
 
За результатами очного етапу  ІІ туру Конкурсу кращими визначено  5 студентських наукових робіт.   І місце посіла студентська наукова робота  «Медико-соціальні аспекти способу життя та шляхи профілактики неінфекційних захворювань у студентів-медиків»   ( автор Федоренко Я.С., НМУ імені О.О.Богомольця),  ІІ місце – 2 роботи: «Покращення якості медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію на основі впровадження механізму внутрішнього аудиту» ( автори Зайцева Т.О.,  Краснопольська Н.В., Сумський державний університет) та  «Гігієнічна оцінка атмосферного повітря населених пунктів Галицького району Івано-Франківської області» (Йосипишин Д.П., НМУ імені О.О.Богомольця),  ІІІ місце – 2 роботи: «Внесок видатних земських санітарних лікарів Катеринославщини кінця ХІХ – початку ХХ століття у справу збереження громадського здоров'я»  (автор Лі А.Р., ДЗ «Дніпропетровська медична академія») та  «Інформаційні, психологічні, інтринсивні чинники грудного вигодовування жінками сільської місцевості Полтавської області» ( автори Синенко В.А., Пилипенко І.В., ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»).
 
Переможцям Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Профілактична медицина»  було вручено дипломи та цінні подарунки. Усі учасники отримали сертифікати.

Важливим результатом  проведеного заходу його учасники вважають відкритий обмін науковими досягненнями, встановлення нових творчих стосунків, змістовні поради молодим науковцям провідних фахівців у галузі профілактичної медицини. Підсумки Конкурсу свідчать, що майбутнє профілактичної медичної науки – в надійних руках.

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця