До відома всіх учасників освітнього процесу – Морально-етичний кодекс НМУ

21.09.2023

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця діє Морально-етичний кодекс, який є зводом положень, що визначають вимоги до стандартів поведінки і взаємовідносин сторін. Кодекс – це моральний орієнтир, дотримання правил якого сприяє всебічному і гармонійному розвитку осіб, які навчаються і працюють в Університеті, зміцненню корпоративної культури, співпраці і досягненню найвищих результатів у професійній діяльності кожного члена університетського співтовариства.

Кодекс складений згідно моральних принципів НМУ, загальновизнаних у суспільстві норм етики, документ спрямований на ствердження гуманізму, людяності та поваги до колег і держави в цілому.

Які правила поведінки сприяють формуванню соціальної самосвідомості та  моральних цінностей? Як створити максимально комфортні умов навчання і роботи, сприятливий психологічний клімат в освітньому середовищі? Як зберегти і зміцнити престиж Університету? На всі ці питання відповідає затверджений Вченою Радою НМУ документ – Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з яким варто ознайомитися кожному. У документі йдеться про загальні принципи етики всіх, хто працює або навчається в Університеті, вимоги до правил поведінки, дрес-коду, відповідальність за невиконання положень Кодексу.

Варто зауважити, що у разі зарахування до складу НМУ імені О.О. Богомольця, учасник освітнього процесу в обов’язковому порядку має ознайомитися з цим Кодексом. Для осіб з особливими освітніми потребами вимоги Кодексу застосовуються з урахуванням їхніх індивідуальних ситуацій і можливостей. Виконання даного Кодексу забезпечується на основі морального самоконтролю кожного члена університетського співтовариства. Кожен зобов’язаний дотримуватися даного Кодексу і при виявленні порушень спробувати припинити їх власними силами.

Відповідальність та контроль за дотриманням Кодексу несуть керівники підрозділів, кафедр, факультетів, старости груп, курсів, голови студентських рад факультетів.

Детально ознайомитися з морально-етичним Кодексом можна за посиланням.

Пресцентр НМУ