Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.184

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 11 від 06.06.2024) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пінчук Єлизавети Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

 

Голова ради: Петренко О.В. –  д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології та оптометрії ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Рецензент: Жабоєдов Дмитро Геннадійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології НМУ ім.О.О.Богомольця МОЗ України.

Рецензент: Скрипник Рімма Леонідівна – д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології НМУ ім.О.О.Богомольця МОЗ України.

Опонент: Карлійчук Марина Аксентіївна – д.мед.н., професор, професор кафедри дитячої хірургії, отоларингології та офтальмології Буковинського державного медичного  університет МОЗ України

Опонент: Бездітко Павло Андрійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України.

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

Здобувач Пінчук Єлизавета Андріївна

Захист відбудеться 12  вересня  2024 р. об 12.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Трансляція офіційного захисту

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії