Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.081

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Створена відповідно до рішення Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Бомогольця (протокол № 2 від 29.09.2022) та Наказу НМУ імені О.О. Богомольця №589 від 29.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лакатоша Павла Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина».

 

Голова ради: Бенюк Василь Олексійович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №3 НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Говсєєв Дмитро Олександрович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця

Рецензент: Загородня Олександра Сергіївна – д. мед. н., доцент, професор кафедри акушерства та гінекології №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Опонент: Голяновський Олег Володимирович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 НУОЗ ім.  П.Л. Шупика

Опонент: Сенчук Анатолій Якович – д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології ПВНЗ «Київський медичний університет»

 

 

ОГОЛОШЕНИЙ ЗАХИСТ

 

Здобувач Лакатош Павло Володимирович

Захист відбудеться 06 грудня 2022 р. о 10.00 в конференц-залі адміністративного корпусу за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 13.

 

Анотація

Відгук Рецензента 1

Відгук Рецензента 2

Дисертація

Відгук Опонента 1

Відгук Опонента 2

Трансляція офіційного захисту

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії