НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa травматології та ортопедії

Конференції

Кафедра травматології та ортопредії НМУ імені О.О. Богомольця на чолі з д.мед.н., професором Бур’яновим О.А. щорічно організовує та проводить науково-практичні сесії, з ’ їзди та конференції міського, регіонального, всеукраїнського значення, а також науково-практичні конференції з міжнародною участю.

З 2004 року проведено 8 науково-практичних конференцій та сесій, в тому числі 3 з міжнародною участю.

Проведення таких заходів сприяє обміну досвідом між спеціалістами в галузі травматології та ортопедії, а також поглибленню знань у суміжних галузях медицини, розширенню міжрегіональних зв’язків, посиленню міжнародного співробітництва.

З 2006 року кафедрою започаткована щорічна науково-практична конференція: „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я”, що вже 5 років поспіль збирає провідних спеціалістів та практичних лікарів у галузі травматології, ортопедії, ревматології, хірургії з різних областей України.