НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Міжнародне співробітництво

 

Відповідальний співробітник: Малунова Ганна Дмитрівна, доцент кафедри латинської мови

тел. 044 454-49-15

e-mail: latmova@ukr.net

 

Відповідно до Стратегії євроінтеграції НМУ імені О. О. Богомольця «одним зі стратегічних напрямів розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації»(http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/strategia-evroinegracii/ ). Кафедра латинської мови координує свою діяльність відповідно до зазначеного вектору й активно підтримує контакти із західноєвропейськими класичними і медичними ВНЗ (Університет м. Любек (Німеччина), Вроцлавський медичний університет (Польща)) щодо питань гармонізації програм підготовки лікарів і провізорів.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь міжнародних наукових конференція і стажуваннях.