Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

ІСТОРІЯ ННЦ НПО

Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти був створений відповідно до наказу НМУ імені О.О. Богомольця від 19 грудня 2016 р. № 799 шляхом реорганізації факультету підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ.

 

Метою створення Центру є забезпечення вдосконалення фахових компетентностей науково-педагогічних (педагогічних) працівників, а також безперервного професійного розвитку лікарів у Національному медичному університеті  імені О.О. Богомольця.

 

Порядок організації та діяльності Центру регламентується Положенням про   Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, затвердженим рішенням вченої ради Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (протокол № 1 від 9  листопада 2017 року).

 

Першим завідувачем Навчально-наукового центру став професор Кучин Юрій Леонідович, який очолював структурний підрозділ близько трьох років і вирішив важливі організаційні та навчально-методичні питання для започаткування ефективної роботи нового центру.

 

 

У 2018 році Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти ІПО НМУ очолив професор Чешук Валерій Євгенович, який нині працює професором ННЦ НПО і бере участь у топових міжнародних проектах з онкології.

 

 

З 2019 року по теперішній час центр очолює професор, доктор педагогічних наук Уліщенко Віолетта Валентинівна.

Після закінчення у 1983 р. з відзнакою Харківського державного університету (нині – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) працювала у сфері післядипломної освіти Харкова і Києва, була заступником директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, опікувалася навчально-методичною роботою структурного підрозділу. Захистила кандидатську (2005 р.) та докторську (2012 р.) дисертації з теорії та методики навчання.

Учасниця міжнародних проектів: «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями», «Навчання провідних фахівців системи післядипломної освіти» (МБРР – МОН України).

Автор понад 210 наукових робіт, з них 5 монографій (одноосібна та колективні), 2 підручників, 16 посібників.

Сфера професійних інтересів – інноваційні технології, методи і форми навчання (імерсійні технології у вищій медичній освіті, воркшопи, онлайн-інструменти для ефективного дистанційного навчання), комунікативна компетентність лікаря, конфліктологія тощо).

Під науковим керівництвом Уліщенко В.В. захищено 2 кандидатські дисертації.

Уліщенко В.В. нагороджена почесними грамотами МОН України, АПН України, подяками за вагомий особистий внесок у розвиток освіти України.