НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра епідеміології

Навчально-методична робота

 

2020-2021 н.р.

 

План методичних засідань кафедри епідеміології на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Розподіл груп між викладачами

План роботи кафедри епідеміології на 2020-2021 н.р.

 

Робочі програми 2020-2021

 

 

2019-2020 н.р.

 

Робочі навчальні програми 2019-2020

Доповнення до робочих програм

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

План методичних засідань на весняно-літній семестр 2019-2020 н.р.

План роботи кафедри епідеміології на 2019-2020 навчальний рік

Календарний план-графік взаємних і контрольних відвідувань занять викладачами кафедр на 2019-2020 н.р.

METHODICAL RECCOMENDATIONS FOR SELF-PREPARATION OF STUDENS TO PRACTICAL LESSON

LECTURE MATERIAL FOR STUDENTS

Материалы лекций

Матеріали лекцій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

На кафедрі епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця ведеться викладання наступних дисциплін: «Основи біоетики та біобезпеки» на 3 курсі медичних факультетів, медико-психологічного, стоматологічного факультетів та на 4 курсі фармацевтичного факультетів; «Епідеміологія» на 4 курсі стоматологічного факультету, 5 курсі медичних факультетів, 6 курс i І V медичного факультету. Викладання відбувається трьома мовами (українською, російською та англійською).

 

На кафедрі епідеміології проходять підготовку лікарі-інтерни зі спеціальності «Епідеміологія». На базі кафедри підвищують кваліфікацію викладачі епідеміології ВМНЗ України І-І V рівнів акредитації.

 

Кафедра є опорною. Щорічно проводяться засідання од профільних кафедр. Співробітниками кафедри розроблені типові програми: 1.«Епідеміологія» для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія»,

2. «Епідеміологія» для спеціальності «Медико-профілактична справа»

3. «Епідеміологія» для спеціальності «Стоматологія».

Колектив кафедри видав ряд посібників та підручник.