НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa оперативної хірургії та топографічної анатомії

 

 

 

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ НМУ ИМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

http://dcn11rybcs3jerit.ohta-nmu.narod2.ru/pirogov.jpg

М.І.ПИРОГОВ

(1810-1881)

http://dcn11rybcs3jerit.ohta-nmu.narod2.ru/Karavaev.jpg

В.О.КАРАВАЄВ

(1811—1892)

“Хірургія є божественне мистецтво, предмет якого –

прекрасний і священний людський образ. Вона повинна

піклуватися про те, щоб дивовижна домірність його форм, що

де-небудь порушена, знову була відновлена”

Гьоте

Люблю и уважаю молодость, потому что помню свою…

М.І.Пирогов

(З підпису до особистої фотографії, що була подарована

студентам Київського Університету)

 

Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії була створена однією з перших на медичному факультеті Київського університету Святого Володимира і займає особливе місце в навчальному процесі вищої медичної освіти. На кафедрі викладаються теоретична дисципліна – топографічна анатомія і клінічна дисципліна – оперативна хірургія. Ця кафедра є містком між теоретичною та практичною підготовкою лікаря. Топографічна анатомія не є лише частиною анатомії людини взагалі, це є анатомія лікаря, насамперед лікаря хірургічного фаху. Топографічна анатомія розглядає ділянки та органи тіла людини в усьому розмаїтті їх взаємозв`язків, як морфологічних, так і функціональних, вона пояснює генез симптомів і синдромів, є підгрунтям для клінічного обстеження хворого. Тобто, це є прикладна, чи клінічна анатомія, яка необхідна лікарю будь-якого фаху. Оперативна хірургія є частиною хірургії взагалі, яка охоплює безпосередньо сам акт хірургічної інтервенції в організм людини, викладає його головні принципи і навчає первинним мануальним прийомам хірургії. Треба пам`ятати, що “хірургія” не є лише наукою, але і ремеслом, мистецтвом, де мало знати – треба ще й вміти. Кафедра має учбовий зал, навчальні кімнати, анатомічний музей, операційну, віварій, комп`ютерну кімнату та інші допоміжні приміщення

 

Контакти кафедри nmuosta@gmail.com +380 44 234 4232

Сторінка в соціальних мережах – https://www.facebook.com/groups/738697556470695/

Наявність окремого сайту кафедри – https://is.gd/TiTBje

 

Спеціальності, за якими проводиться навчання:

На додипломному етапі викладається навчальна дисципліна «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» з підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти галузі знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» за спеціальностями

221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

221 «СТОМАТОЛОГІЯ» (молодші спеціалісти)

222 «МЕДИЦИНА»

228 «ПЕДІАТРІЯ»

222 «МЕДИЦИНА» (молодші спеціалісти)

222 «ПЕДІАТРІЯ» (молодші спеціалісти)

225 «МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

На післядипломному етапі викладається навчальна дисципліни «Клінічна топографічна анатомія та оперативна хірургія» з спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації галузі знань 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» за спеціальностями

«ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ»

«НЕЙРОХІРУРГІЯ»

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

«ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ »

« ОРТОПЕДІЯ І ТРАВМАТОЛОГІЯ»

«АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ»