СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 227. ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ. ЕРГОТЕРАПІЯ

 

Циклова методична комісія

 

 

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

1️⃣ Наказ МОЗ №1973 від 31.10.2018 – Зміни до Наказу МОЗ від 19.12.1997 №359 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-18 – набув чинності 26.12.2018):
🏁 лікарська спеціальність “фізична та реабілітаційна медицина” є офіційно присутньою в Номенклатурі лікарських спеціальностей (https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0015-98), тобто за нею вже можливо проходити атестацію.
🏁 лікарі-фізіотерапевти, лікарі ЛФК, лікарі ЛФК+спортивна медицина після проходження спеціалізації з ФРМ та трирічної роботи на посаді лікаря ФРМ можуть атестуватись далі з урахуванням УСЬОГО стажу роботи та кваліфікаційної категорії (пункт 11 Розділу ІІІ Положення про порядок проведення атестації лікарів – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0014-98#n101).
2️⃣ Наказ МОЗ від 19.10.2018 №1881 – Об’єм надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування першого та другого рівня (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1292-18 – набув чинності 18.12.2018):
в обох видах лікарень заплановано надання “…реабілітаційної допомоги під час гострого періоду…”

3️⃣ Наказ МОЗ №2013 від 02.11.2018 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1335-18 – набув чинності 21.12.2018) – спеціалізації магістерського рівня за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” є окремим – 227.01 Фізична терапія та 227.02 Ерготерапія. Створено освітнє підґрунтя для формування найбільш численних професій терапевтів

4️⃣ Постанова КМУ від 05.12.2018 №1021 – Державна цільова програма … реабілітації учасників АТО (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-%D0%BF – набула чинності 11.12.2018).
1) в українське юридичне поле введені терміни “фізична та медична реабілітація” / “фізична та реабілітаційна медицина”;
2) заплановано запровадження галузевих стандартів послуг фізичної та медичної реабілітації на основі міжнародних стандартів;
3) заплановано запровадження професійних стандартів лікарів фізичної та реабілітаційної медицини… (Додаток 2);
4) заплановано запровадження професійних стандартів фізичних терапевтів та ерготерапевтів (Додаток 2);
5) заплановано розроблення механізму запровадження в Україні міжнародних стандартів в галузі фізичної та реабілітаційної медицини на 2018—2021 роки (Додаток 2);
6) заплановано проведення оцінки реабілітаційних установ і закладів з метою встановлення їх відповідності сучасним світовим стандартам фізичної та реабілітаційної медицини (Додаток 2).
5️⃣ Наказ МОЗ від 13.12.2018 №2331 – Кваліфікаційні характеристики більшості фахівців реабілітації (http://moz.gov.ua/…/nakaz-moz-ukraini-vid-13122018–2331-pr…):
1) лікар фізичної та реабілітаційної медицини,
2) фізичний терапевт,
3) ерготерапевт,
4) асистент фізичного терапевта,
5) асистент ерготерапевта.
6️⃣ Наказ МОЗ №2332 від 13.12.2018 – Зміни до Наказу МОЗ №346 від 17.12.1998 щодо Циклів спеціалізації, тематичного удосконалення тощо.
додано пункт 119 зі спеціальністю “Фізична реабілітаційна медицина”👍. Там є:
1) спеціалізація (4 міс.) – для первинного входу існуючих лікарів до нової спеціальності;
2) тематичні цикли (0,25 – 1 міс) – для безперервного професійного розвитку (й для тих, хто пройшов спеціалізацію, й для тих, хто тільки збирається її проходити).
7️⃣ Наказ МОН від 19.12.2018 №1419 – Стандарт вищої освіти бакалаврського (першого) рівня зав спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (https://mon.gov.ua/…/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bak…)