НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Стоматологія – програми фахових вступних випробувань

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Анатомія людини” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010104 “Стоматологія”, 5.12010106 “Стоматологія ортопедична” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 221 “Стоматологія” 

 

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010104 “Стоматологія”, 5.12010106 “Стоматологія ортопедична” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 221 “Стоматологія”

 

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Медична хімія”для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010104 “Стоматологія”, 5.12010106 “Стоматологія ортопедична” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 221 “Стоматологія” 

 

Програма фахових вступних випробувань з дисципліни “Фізіологія”для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.12010104 “Стоматологія”, 5.12010106 “Стоматологія ортопедична” та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 221 “Стоматологія”