НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПОДАННЯ ЗАЯВ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ

Необхідні документи:
1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України” ) ;
2. Свідоцтво про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство) ;
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) ;
4. Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього (на основі якого здійснюється вступ) ;
5. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти ) ;
6. Фотокартки (4 фотокартки, розміром 3×4)