НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ВСТУПНИКАМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 “МЕНЕДЖМЕНТ” ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”