ВСТУПНИКАМ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 “МЕНЕДЖМЕНТ” ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”